Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Zwiastowanie

29 marca 2014
Comments off
3 011 Odsłon

„Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej; nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi”
(2Kor. 10:3-5)

Podchodząc do walki najlepiej jest znać swego wroga. W tym przypadku Apostoł Paweł wskazuje, że wrogiem nie są “pomawiający go” ale ich argumenty. To jest walka na poziomie ducha, a do duchowej walki potrzebna jest duchowa broń. Bardziej niż odwoływania się do zachcianek Koryntian o “stanowczą śmiałość” w napominaniu, głoszeniu i okazały „wygląd zewnętrzny,” Paweł wybrał skuteczność Bożej mocy w „słowie przekazanym listownie” i „w czynie”, gdy będzie z nimi obecny (w. 11). Wezwanie Pawła do duchowej walki, do stanięcia w roli żołnierzy, oznaczało  burzenie i unicestwianie wszelkich idei i rozważań wynoszących się przeciw poznaniu i posłuszeństwu Chrystusowi. Autorytet otrzymany od Jezusa to duchowa broń, burząca warownie zakorzenione w ludzkich umysłach i podtrzymywane w ich zamysłach. Głoszone Słowo unicestwia wszelką pychę, przeciwstawiającą się poznaniu Jedynego Boga i wymusza poddanie ludzkiego rozumowania Jemu w posłuszeństwo. Doświadczając fałszywych zarzutów na swój temat, Paweł użył argumentacji, by przezwyciężać, niszczyć, rozwalać bariery zbudowane przeciw prawdzie. Samo przeciwstawienie się kłamstwu to za mało. Zmuszanie wszelkiej myśli do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi to zniewalanie (jako jeńca wojennego) tych przeciwnych prawdzie. Absolutnie każda myśl, w buncie przeciw Bogu, musi być uwięziona i podporządkować się autorytetowi Bożemu w Chrystusie Panu. Walka o serca i umysły jest do wygrania na polu idei Słowa Bożego – tego czego dokonał Bóg i kim w Nim jesteśmy. Boże Słowo ma moc, by kształtować zdrowe światopoglądy i decyzje. Boża mądrość to ewangelia miłości otrzymanej i przekazanej. By nie prowadzić na „duchowe manowce” umysł ma się podporządkować Bożemu prawu. A mówiąc to w najprostszy sposób, Paweł przekonuje, że jedynym skutecznym sposobem na ludzkie gadanie jest „ZWIASTOWANIE” (w 14; 16).

Comments are closed.