Wszystko inne – dodane!

17 marca 2014
Comments off
2 402 Odsłon

„…lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane.” (Łk 12:31)

Poczucie bezpieczeństwa finansowego jest dla wielu osób bardzo realnym problemem. Trudno to pewnie zrozumieć tym, którzy całą swą energię wkładają w zdobywanie pieniędzy i zarządzanie nimi. Jednakże Jezus dobitnie wyraził do czego prowadzi zachłanność i poleganie na własnej zapobiegliwości w sprawach majątkowych. Opowiedział o tym w podobieństwie, ostrzegającym przed chciwością i poleganiu na sobie jeśli chodzi o przyszłość (Łk. 12:11-21). Ostatecznie Jezus podsumował rozważnego bogacza jednym słowem, mówiąc do niego: „głupcze” i przestrzegł innych, że ta ocena dotyczy każdego, kto nie wzbogaca się w Bogu. W duchowym wymiarze życie to znacznie więcej niż codzienny byt. Ostrzegając przed troskami, Jezus podkreślił, że życie jest czymś więcej niż majątkowa zapobiegliwość i podsumował, że kiedy Jego uczniowie skoncentrują się przede wszystkim na Bożym Królestwie, to wszystko czego potrzebują i tak będzie im dodane  (Mt 6:33). Jezusa pocieszeniem dla nas są słowa: „Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie” – skoncentrujmy się więc na szukaniu i poszerzaniu Królestwa Bożego i sprawieldliwości Jego. Wiemy bowiem, że wszystko inne będzie nam dodane.

Comments are closed.