Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Wejdź do Ziemi Obiecanej

13 grudnia 2017
Comments off
3 061 Odsłon

MS5_miniatureGdy masz przed sobą swoją „Ziemię Obiecaną”, przypomnij sobie kilka ważnych faktów związanych z taką sytuacją sięgając do Biblii. Słysząc słowa jakiegoś kaznodziei o wejściu do Ziemi Obiecanej, można sobie wyobrażać, że wpada ona nam niejako sama w objęcia i że jest tylko kwestią czasu, kiedy postawimy swoje stopy na wymarzonym „terenie”.  Wielu ludzi może z wiarą tego oczekiwać, ale prawdziwe wejście do autentycznej „Ziemi Obiecanej” zawsze połączone jest z walką.

Historia Polski obfituje w dramatyczne wydarzenia wojen i bitew, o których nie sposób zapomnieć. Jednak współcześnie żyjący tu chrześcijanie powoli odzwyczajają się od myśli, że trzeba o coś walczyć i coś zdobywać. Bez względu na to, czy dookoła jest pokój i bezpieczeństwo, jesteśmy w ogniu walki duchowej.  To jest fakt, bez względu na to, czy jesteśmy tego świadomi. Dla wielu z was Bóg ma obietnice, które czekają na swoje wypełnienie w waszym życiu, na przykład obietnicę przynależenia do kościoła płonącego Bożym ogniem, czy duchowego odrodzenia Polski. Aby jednak wejść w te obietnice musicie się stać duchowymi wojownikami. Tylko czy jesteście gotowi do walki?

Bóg szuka teraz przywódców na miarę Jozuego, gotowych wyruszyć odważnie naprzód w Bożej obecności i objąć w posiadanie „Ziemie Obiecane”. Chociaż Polska jest pogrążona w duchowych mrokach i zdominowana przez siły ciemności, to jednak te siły są obecnie konfrontowane przez Kościół Bożego Królestwa. W miejscach zaplanowanych dla was rządzą teraz siły demoniczne, które Bóg chce usunąć przy pomocy Bożych mężczyzn i kobiet. Wpierw jednak chce ich doprowadzić do świadomego wejście na ścieżkę swojego przeznaczenia.

Takie rzeczy jak podziały, bieda i wszelki niedostatek, brak nadziei, depresje, pokoleniowe przekleństwa, wszystko to, co powstrzymuje ludzi przed rzeczywistym spotkaniem z Bogiem i wejściem w Boże przeznaczenie musi zostać usunięte. Aby tego dokonać i wejść do ziemi nam przeznaczonej przez Boga, potrzebujemy przywódców takich jak Jozue.

Wejście w Boże obietnice, czyli do „Ziemi Obiecanej” jest dziełem Bożym, a nie naszym. Żyjąc w Polsce, jesteśmy jednym ciałem, połączonym duchowo z Bogiem i ze sobą wzajemnie. Kiedy więc Bóg kieruje swoje obietnice do nas jako do grupy, On zrobi wszystko, żeby Jego słowo wypełniło się. Kto wiec ma wejść do do ziemi Bożych obietnic, jak nie ci, którzy wierzą, a nie wątpią? Pamiętajmy jednak, że byli tacy, którzy nie weszli, chociaż mieli obietnice i byli tacy, którzy podjęli działanie, kiedy usłyszeli Boże obietnice i weszli. Bądźmy pewni, że Bóg ma zamiar wypełnić swoje słowo skierowane do nas, ponieważ jest wierny. Kiedy coś mówi, to się staje. Czas krążenia po pustyni się skończył, ponieważ Bóg kieruje nas teraz do ziemi, którą mamy objąć w posiadanie.

Chociaż Ziemia Obiecana miała należeć do Izraelitów, już na samym początku spotkali się ze sprzeciwem. Musieli wiec wziąć broń i przygotować się do walki. Aby wziąć ją w posiadanie, musieli walczyć o każdy skrawek swojego dziedzictwa, ale walczyli z Bogiem u swojego boku. W Liście do Efezjan 6:10-20 (NIV) jest mowa o tym, że mamy być silni w Panu i Jego potężną mocą. Zajmując stanowisko przeciwko nieprzyjacielowi i wszelkim przeszkodom, musimy założyć pełna zbroję i stanąć mocno na gruncie Bożego Słowa, czyli na Jego obietnicy. Skoncentrowani na tym, nigdy nie przegramy. To bez znaczenia jak długo nieprzyjaciel okupował twoje terytorium i jak bardzo wydaje się groźny. Skoro Bóg mówi: „Weź tę ziemię i nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą” – to naszym zadaniem jest odpowiedzieć Bogu. Oznacza to, że zakładamy zbroję i idziemy w jedności za Bogiem do walki o nasze dziedzictwo.

Kiedy jesteśmy zjednoczeni, uzbrojeni i trwamy na gruncie Bożego Słowa, nadchodzi czas zmierzenia się z rzeczami większymi niż my sami. Księga Jozuego mówi nam wiele o tym, z czym przyszło się zmierzyć Izraelitom, aby objąć w posiadanie swoją ziemię. Na początku nie było to w ogóle możliwe. Potrzebowali jednego cudu za drugim aby tego dokonać. Polegali jednak na Bogu i na Jego mocy. Bóg wiec wzmacniał ich i oddał w końcu w ich ręce zwycięstwo. Szedł przed nimi i pomagał im wypełnić swoje obietnice w Ziemi Obiecanej. Dziś jest podobnie. Bóg pragnie tego samego dla całej Europy. Chce uzbroić nas, iść przed nami i zapewnić nam zwycięstwo. Jednak to będzie wymagało całkowitego poddania się Jemu i nie będzie wynikiem działania naszej własnej siły.

Chociaż Izraelici mieli Boga u swojego boku, musieli jednak toczyć także swoje własne bitwy. Mieli obcą broń skierowana przeciwko sobie i musieli wytrwać w trudach bitewnych, musieli też walczyć o swoje osobiste i zbiorowe przeznaczenie. Aby wkroczyć do swojej Ziemi Obiecanej, będziesz musiał być gotów powstać i zawalczyć o nią. To nie przyjdzie łatwo ani nie będzie za darmo. Jeżeli jednak będziesz gotów chodzić w wierze i w zależności od Boga, Bóg będzie czynił cuda w twoim życiu. Nadszedł wiec czas, abyś wszedł do swojej Ziemi Obiecanej i objął w posiadanie to, co należy do ciebie.

Comments are closed.