Wydarzenia

Co zrobisz z Bożym Królestwem dziś?

październik 28, 2016Comments off

Na całym świecie jest mnóstwo kazań poświęconych pokucie, ale świat się nie zmienia od tego. Chcemy tego tego samego, zrobiło pokolenie z I wieku naszej

Czas odnowienia – poselstwo Konferenc...

marzec 23, 2016Comments off

Wy jesteście jak Judea, potem trzeba będzie pójść do Samarii. Każdego dotyczy to słowo, to Boży cel dla naszego życia - głosiła Pastor Ula Podżorska

Przymierze na zawsze

marzec 08, 2016Comments off

Kiedy osobiście przychodzimy do prawdziwej, nie religijnej relacji z Nim, kiedy doświadczamy jego namacalnej obecności, która dotyka naszych serc swoją nie do ogarnięcia miłością i

Muzyka Boga na koncercie dobroczynnym

lt. 25, 2016Comments off

Pastor Janusz Szarzec zakończył koncert słowami: pieśni dziś zasłyszane mówią o wewnętrznej wolności, którą ma każdy człowiek, gdy zostaje zbawiony, stąd pomimo ucisku i trudnej

Pokój „made in heaven”

grudzień 23, 2015Comments off

Z okazji świąt i powitania kolejnego 2016 roku rozlegnie się znowu wołanie o pokój. Będą ekumeniczne modlitwy o pokój, życzenia pokoju, betlejemskie światełko pokoju roznoszone

Fishing – Bóg rozpoczął połów m...

kwiecień 22, 2015Comments off

Tego nie da się do końca opisać słowami, trzeba to zobaczyć.