Przemyślnik

Zapieranie – naśladowanie

lipiec 12, 2014Comments off

Naśladować Jezusa to znaczy umrzeć dla siebie.

Zaufaj

lipiec 01, 2014Comments off

Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!

Wystarczy łaska

czerwiec 13, 2014Comments off

Dosyć masz, gdy masz łaskę moją.

Obiecał to i uczyni

Maj 23, 2014Comments off

"...mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić."

Pan mnie nie zapomni

Maj 14, 2014Comments off

Pragnieniem Boga jest upewnienie nas o swoim poświęceniu i trosce o nas.

Duchowa służba

kwiecień 14, 2014Comments off

“Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza."

Zwiastowanie

marzec 29, 2014Comments off

„Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej...

Stały w wierze

marzec 24, 2014Comments off

Nie jest sztuką odczuwać wewnętrzny spokój w sytuacji, w której wszystko idzie jak trzeba, chociaż nawet takie okoliczności nie są gwarantem pokoju czy błogostanu. Wręcz

Wszystko inne – dodane!

marzec 17, 2014Comments off

Poczucie bezpieczeństwa finansowego jest dla wielu osób bardzo realnym problemem. Trudno to pewnie zrozumieć tym, którzy całą swą energię wkładają w zdobywanie pieniędzy i zarządzanie

Postawa miłości

marzec 12, 2014Comments off

Zastanawiałeś się kiedyś, co to jest miłość? Paweł napisał o niej, że jest „drogą doskonalszą” i że jest wieczna. Nie zdefiniował jednak miłości. On tylko