Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Siła by wyrwać się z pułapki

23 grudnia 2014
Comments off
2 673 Odsłon

Tekst: Marta W

Tylko zaczęła się piątkowa modlitwa, a „wyskoczył” mi przed oczami obraz Samsona wyrywającego wrota miasta…

Pomyślałam, że pewnie chodzi o modlitwę o przełomy – o siłę do wdarcia się w miejsca, które były dla nas wcześniej niedostępne. Brzmi nieźle, prawda? Lubię takie modlitwy, jak każda osoba ekspansywnie podchodząca do życia;-) Ale Duch Święty nie dawał mi spokoju – w trakcie uwielbienia musiałam odszukać w Biblii historię „Samsona wyłamywacza”. Ups, myślałam, że wszystko doskonale pamiętam. Otóż nie. Przeczytałam tych kilka wersów z Księgi Sędziów 16:1-3. Błyskawicznie wiedziałam, o co się modlić:

  1. Po pierwsze Samson nie zdobywał miasta Gazy. Nie wyrwał bohatersko bramy, by odnieść zwycięstwo dla swojego ludu. Przyszedł tam odwiedzić…nierządnicę! Nawet nie wiedział, że od razu jak tylko przekroczył próg miasta, zaczęto knuć przeciwko niemu spisek. „Krążyli wokół i czatowali ….Rano skoro świt zabijemy go”.

Przesłanie: są wierzący, którzy z powodu grzechu w jakiejś sferze życia, kompromisu (np. uleganie demonicznie inspirowanych relacjom) lub religii (w Biblii nierząd często symbolizuje nieczystość kultową, bałwochwalstwo) wpadli w demoniczną pułapkę. Nie są tego jeszcze świadomi! Na razie cieszą się chwilą, tak jak zapewne dobrze się w Gazie bawił Samson…Ale stawką jest ich życie. Jeśli nawet nie to fizyczne – to duchowe. Stawką jest powołanie w Bogu. W I Liście Piotra 5:8  czytamy: „Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć”. ‘Krążenie’ i ‘czatowanie’ to jedne z podstawowych demonicznychstrategii.

  1. Planowano zgładzić Samsona o świcie w bramie miasta. Tymczasem Samson budzi się przed czasem: „Samson zaś spał do północy, o północy zaś wstał”. I żeby była jasność – nie obudziły go hałasy z zewnątrz, ponieważ czytamy, że spiskowcy zachowywali się cicho.

Modlitwa: Ojcze obudź przed czasem każdego uwikłanego z powodu grzechu, letargu lub religii w jakąkolwiek demoniczną pułapkę. Otwórz nasze oczy, daj trzeźwy umysł i strategię, jak wyrwać się z zasadzki, zanim będzie za późno.

  1. Samson nie ucieka przed spiskowcami, lecz przechodzi do ofensywy – obdarzony Bożym darem SIŁY chwyta wrota z zawiasami i WYRYWA je wraz z zaworami…

Modlitwa: Ojcze, daj SIŁĘ każdemu, kto potrzebuje wyrwać się z sideł diabła. Nie tylko duchowe rozumienie swojego stanu, nie tylko przekonanie o grzechu – ale faktyczne wyrwanie się spod wpływu diabła. Modlę się o SIŁĘ, by wyrwać wszelkie demoniczne zawory i bramy, za którymi daliśmy się uwięzić w jakiejkolwiek sferze życia. Niech też z naszej duszy zostaną wyrwane wszelkie „zawiasy”, punkty zaczepienia, do których diabeł instaluje swoje wrota.

  1. Samson nie tylko ratuje życie i wymyka się spiskowcom. Robi z tego niemałe widowisko – wkłada sobie wrota na plecy (przypomnę, że chodzi o WROTA DO MIASTA, nie o drzwi do pokoju;-)) i zanosi je na szczyt góry, która leży naprzeciw Hebronu. Zgodnie z Księgą Rodzaju to właśnie w Hebron Abraham nabył pierwszą parcelę ziemi na Ziemi Obiecanej (Kanaan). W czasach gdy Izrael cierpiał z rąk mieszkańców Kanaanu, czyn Samsona ma duże znaczenie symboliczne – znakuje terytorium. I tak oto z ofiary własnej słabości – staje się bohaterem swojego ludu.

Modlitwa: Ojcze, proszę, abyśmy nie tylko byli wolni od grzechu – ale WOLNI, BY SŁUŻYĆ TOBIE. Wolni, by w pełni zdobyć Ziemię Obiecaną. Wolni, by budować Twoje Królestwo dzisiaj.

Tags

Comments are closed.