Blogi
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)
Kwalifikacje Bożego przywódcy (Kwiecień 27, 2018 1:41 pm)
Cierpliwość kluczem do zwycięskiego życia (Kwiecień 16, 2018 1:43 pm)
Wierzmy, że posiądziemy Ziemię Obiecaną (Kwiecień 5, 2018 10:08 pm)
Rozbicie więzów religii (Kwiecień 5, 2018 2:52 pm)

Rozbicie więzów religii

Głoszenie zarejestrowane podczas konferencji w Katowicach (cz.4): „Rozbicie więzów religii”

„Religia to imitacja Bożego działania. W duchowej rzeczywistości namaszczenie przechodzi z ojca na syna, a religia buduje denominacje. W denominacji nie ma ojca, jest urzędnik. W denominacjach ludzie błąkają się jak owce bez pasterza. Przychodzi rozbrat prawdziwego działania Boga z religią, prawdziwego działania Ducha od pustych struktur, prawdziwego Kościoła Pana Jezusa od religijnych pozorów. Czy chcesz opowiedzieć się za religią czy za żywym Bogiem?” – pastor Marcin Podżorski

Comments are closed.