Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Przyjmij ratunek

15 sierpnia 2016
Comments off
2 807 Odsłon

Mary_maleW mieście Jerycho była pewna kobieta zwana Rachab. Nie wiadomo, w jakich warunkach żyła i jaka była jej sytuacja ekonomiczna. Nie znamy jej jako Rachab – sprzedawczyni odzieży, ani Rachab – perfumiarki.

Była znana jako nierządnica Rachab i prawdopodobnie utrzymywała rodzinę, trudniąc się tym zajęciem. Wydaje mi się, że Rachab chciała zmiany swoim życiu i wysyłała sygnały w kierunku Boga. Być może modliła się, spoglądając z okna w murze miasta: „ Boże – o ile istniejesz, jeżeli jesteś realny – daj mi znak. Jestem zmęczona życiem i tym, przez co przechodzi moja rodzina. Wyratuj mnie od takiego życia”

Niedaleko od Jerycha stacjonowało słynne plemię Izraela, które zostało wybawione przez Boga Jahwe. Rachab słyszała o nim, podobnie jak każdy w jej mieście. Ludzie śmiertelnie się ich bali i ciągle obserwowali każdego, kto wchodził i wychodził przez bramę miasta. Kilka dni później, w mieście pojawili się dwaj mężczyźni, starszy i młodszy. Przyszli na przeszpiegi i tak się złożyło, że chroniąc się przed pościgiem, wbiegli do domu Rachab. Kobieta być może pomyślała, że przybyli skorzystać z jej usług, ale wyjawili jej, że są izraelskimi zwiadowcami. Coś w niej mogło krzyczeć, że to jest ten znak, o który prosiła Boga. Przeczuwała, że prawdziwy Bóg ma zamiar dać tę ziemię Izraelitom. Ale zamiast wziąć od nich pieniądze czy inną łapówkę albo otrzymać zapłatę za ich wydanie,  zrobiła coś szlachetnego.

Rachab uwierzyła w to, co ci mężczyźni opowiadali o swoim Bogu oraz w jaki sposób zamierzał dać im tę ziemię. Usłyszała historię o tym, jak Bóg otworzył Morze Czerwone i uwolnił Izraelitów z Egiptu. Gdy powiedzieli jej, że Bóg planuje zniszczyć miasto i mieszkających w nim ludzi, była gotowa zrobić wszystko co trzeba, aby ocalić własne życie i swojej rodziny. W jakiś sposób król Jerycha dowiedział się, że tych dwóch mężczyzn ukrywało się w jej domu i postanowił ich odszukać. Rachab wiedziała, że jej dni są policzone i ukryła tych ludzi przed władcą. Była tak pewna tego, że Bóg Izraela jest w drodze do miasta, że skłamała, aby ochronić przybyszów. Zanim pozwoliła im odejść, zawarła z nimi umowę. Mieli pamiętać o tym, że gdy wrócą wraz ze zbrojnym ludem, oszczędzą jej domostwo przed zagładą.

W kulturze hebrajskiej słowo „pamiętać” ma związek z przymierzem. Jeżeli ktoś złamał przymierze albo nie dotrzymał słowa, okrywało go to hańbą.

Wywiadowcy zgodzili się na jej warunki, ponieważ uratowała im życie. Zwisający czerwony sznur w oknie Rachab miał być znakiem dla Izraelitów, że mają nie niszczyć tego domu i oszczędzić wszystkich znajdujących się w środku. I tak się też stało. W momencie kiedy mury runęły, dom Rachab pozostał nietknięty i jej rodzina została wyratowana. Wtedy weszli zwiadowcy szukając jej i wyprowadzili całą rodzinę poza miasto. Powitały ją przyjazne twarze ludzi dziękujących za uratowanie dwóch mężczyzn.

Tak jak w przypadku, gdy Izraelici pomazali odrzwia swych domów krwią chroniąc się przed aniołem śmierci, zagłada ominęła Rachab, ponieważ umieściła czerwony sznur w oknie. Ten sznur dał jej nadzieję na ocalenie dla całej rodziny.

Czy wiesz. jakie jest biblijne znaczenie zbawienia? Oznacza to ocalenie od rzeczy, przez które przechodzisz. W tym mieści się ochrona, uwolnienie od wrogów, bezpieczeństwo, a nawet uzdrowienie. Krew Jezusa i nasze świadectwo ma moc odwrócić każdą sytuację. Krew Jezusa zastosowana w życiu daje nadzieję, że pomoc za chwilę nadejdzie.

Czym jest nadzieja? Jest oczekiwaniem, że coś dobrego jest w drodze. Dla Rachab  było tym nowe życie, ratunek od najeźdźców i otrzymanie od Boga nowego imienia. Została uznana za kobietę wiary i sprawiedliwości, ponieważ uwierzyła.

Gdy uwierzyła, wszystko w jej życiu się zmieniło i została wyratowana od nadchodzącego zniszczenia. Zaufała, że ci mężczyźni dotrzymają słowa. Uznała, że ich Bóg nadchodzi. Działała w oparciu o swoją wiarę i to spodobało się Bogu.

Bóg zesłał Rachab i jej rodzinie ofertę wybawienia i ona potraktowała ją poważnie. Dzisiaj możemy odnaleźć Rachab w linii króla Dawida i Króla Jezusa. Ten prosty czyn wiary i nadziei nie tylko wyratował ją i jej rodzinę, ale też na zawsze umieścił ją na zupełnie innej ścieżce.

Nie ma znaczenia, z czym się dzisiaj zmagasz, pamiętaj o historii Rachab. Być może jesteś w najgorszej możliwie sytuacji i to nie ze swojej winy. Nie bój się i nie zgadzaj się na przebywanie w tym miejscu. Możesz zawołać do Boga i On cię wysłucha. Jego krew ma moc zbawić życie twoje i twojej rodziny. Może dać ci nowe imię, nowe życie i zmienić wszystko dla ciebie. To, że jesteś w pewnych okolicznościach, nie oznacza, że masz tam pozostać. Jest nadzieja dla ciebie, a nadzieja oznacza, że coś dobrego nadchodzi. Jeżeli potrzebujesz nadziei lub zmiany, módl się tą modlitwą i wierz. Jeżeli wierzysz Bogu (tak jak Rachab), to podoba się Jemu i On ma moc cię zbawić.

Drogi Boże, wierzę, że jesteś żyjącym Bogiem i że jesteś realny. Modlę się, abyś stworzył nadzieję w moim sercu i tchnął we mnie nowe życie dzisiaj. Tylko tym masz moc, aby zbawiać. Boże modlę się, aby krew Jezusa przyszła na mój dom i moje życie. Tak jak wybawiłeś Izraelitów i Rachab, zrób to dla mnie dzisiaj. Niech każdy wróg będzie zniszczony i każda choroba przełamana, umieść moje życie w bezpiecznym miejscu. Wierzę, że zsyłasz mi pomoc na dzisiaj i oczekuję jej z pewnością.  Dziękuję ci BOŻE, nikt nie zbawia tak jak Ty.

Comments are closed.