Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Przełom o północy

25 lutego 2015
Comments off
2 532 Odsłon

Tekst: Aneta Szuba

Północ zawsze budzi wiele emocji, jest nie tylko końcem jednego dnia i początkiem następnej daty, ale także często wyznacznikiem granicy czasu, w którym albo ktoś musi wykonać powierzone zadanie, albo momentem całkowitej zmiany.

I może to wielu zdziwi, ale właściwie nie tylko w literaturze świeckiej pora ta odgrywała i odgrywa wyjątkową rolę, ale  także Biblii.

Ks. Wyjścia 11, 4-7 Mojżesz powiedział: Tak mówi Pan: O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka, ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami.

Ks. Sędziów 7, 19-22: Gedeon i stu mężów, którzy mu towarzyszyli, doszli do krańca obozu w chwili, gdy tuż po zmianie (z wieczornej straży na nocną, czyli o północy) następowało czuwanie środkowej straży nocnej. Zatrąbili w rogi i potłukli dzbany, które trzymali w swych rękach. Natychmiast zatrąbiły w rogi także owe trzy hufce i potłukły dzbany. Wziąwszy zaś w lewą rękę pochodnie, a w prawą rogi, aby na nich trąbić, wołali: „Za Pana i za Gedeona!” I przystanęli, każdy na swoim miejscu, dokoła obozu. Powstali wtedy wszyscy w obozie, poczęli krzyczeć i uciekać. Podczas gdy owych trzystu mężów trąbiło na rogach, Pan sprawił, że w całym obozie jeden przeciw drugiemu skierował miecz.

Ks. Sędziów 16,1-3 Następnie udał się Samson do Gazy, gdzie ujrzawszy nierządnicę, poszedł do niej. Powiadomiono o tym mieszkańców Gazy: „Samson tu przyszedł”. Otoczyli go więc i czekali na niego całą noc przy bramie miejskiej. Przez całą tę noc zachowywali się cicho, mówiąc: „Zabijemy go, gdy zacznie dnieć”.  Samson spał aż do północy, a kiedy wstał, ujął wrota miejskiej bramy wraz z jej podwojami i wyrwał je z zaworą, następnie włożył na swe barki i zaniósł na wierzch góry, znajdującej się naprzeciw Hebronu.

Psalm 119,62: wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki

Ew. Mateusza 25,6-10 Lecz o północy rozległo się wołanie: „Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie!” Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.

Ew. Łukasza 11,5-8 Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.

Dz.16,25-26 O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany.

Skoro Słowo Boże wskazywało tę porę jako niezmierne ważną, przynoszącą zmiany, przełomy, wolność i interwencję Bożą, to i obecnie nie należy jej ignorować. Patrząc na „północ” jako proroczy czas, to czy my teraz nie jesteśmy w momencie zmian i to zmian o północy (czyli w czasie najbardziej mrocznym, zagadkowym, tym, który się dopełnił, ostatnim, według starego porządku)? Wszystko co nadchodzi, będzie całkowitym przeciwieństwem tego, co było.

Jest jednak warunek: nie można przespać tego czasu. Wiedzieli o tym Izraelici, bo czuwali w gotowości, gdy przechodził anioł śmierci. Wiedział o tym Samson, budząc się i wyrywając swoją bramę do wolności. Mądre panny spotkały oblubieńca, Paweł i Sylas nadnaturalne uwolnienie  z kajdan. Wiedzmy o tym i my.

 

Comments are closed.