Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Pokój z Bogiem

28 lipca 2014
Comments off
2 747 Odsłon

Tekst: Paweł Haponiuk

Jaki jest cel, dla którego Jezus przyszedł na świat?

Pierwszą odpowiedzią, która przychodzi na myśl jest: po to aby nas zbawić, umrzeć za nasze grzechy i nasze choroby.

Mamy obraz męki i śmierci Jezusa. Tego jak Go biczowano, jak cierpiał i konał na krzyżu.

Tak. I Bogu dzięki za zbawczą ofiarę Jezusa, dzięki której zostaliśmy przeniesieni ze śmierci do żywota – mamy obietnicę życia wiecznego.

Jednak w misji Syna Bożego zauważam jeszcze inny aspekt, o których mówi Biblia, a w który – mam wrażenie – trudno jest uwierzyć…wierzącym ludziom.

W naszym kraju od dzieciństwa jesteśmy przesiąknięci obrazem Boga jako sędziego, który będzie sądził żywych i umarłych. Niestety zazwyczaj mamy obraz srogiego sędziego, czego konsekwencją jest przeświadczenie, że wyrok Bożego sądu będzie raczej nas obciążający.

Dodając do tego tradycję teorii gniewu Bożego (świadomie określam to zjawisko tradycją gdyż funkcjonuje w naszym społeczeństwie od stuleci, a tytuł DiesIrea – gniew Boży – możemy spotkać np. w wielu utworach muzycznych), który spada na grzeszników, trudnym staje się uwierzenie, że Bóg może być nam przychylny.

Jest to dalece fałszywy obraz Boga, który zabija w ludziach chęć poznawania Go.

Na poparcie tego stwierdzenia kilka cytatów ze Słowa Bożego:

1 Kor 5:18 „…z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania…

2 Kor 5:19 „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków…

Rzym 5:1 „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa

Rzym 5:10 „…zostaliśmy pojednani z Bogiem, przez śmierć Syna Jego…”

Ef 6:15 „…i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju…”

Powyższe fragmenty mówią o pokoju i o pojednaniu. Mówią o usprawiedliwieniu. Nie mówią o karze za grzechy, o odpokutowaniu za przewinienia. I, o dziwo, nie mówią o gniewie Boga.

 

Więc jak to jest?

Czy nie musimy się obawiać Boga?

Czy nic nam nie grozi z Jego strony?

NIE, nie musimy się bać Boga – bo On CHCE mieć POKÓJ z nami.

Ten Wielki Bóg, który stworzył niebo i ziemię, chce mieć pokój z Tobą i ze mną.

Co więcej, On wymyślił sposób jak nam go zaproponować – przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Na podstawie tej wiary możemy mieć pewność, że On – sędzia Bóg wymazał obciążający nas list dłużny (zarzuty przeciwko nam) i możemy z ufną odwagą przychodzić do tronu łaski, mając pewność, że On udzieli nam pomocy w stosownej porze.

Wierząc w Syna Bożego możemy spodziewać się tylko dobrych rzeczy z nieba bo… MAMY POKÓJ z BOGIEM!

Tags

Comments are closed.