Blogi
Teologia Boża a teologia Jonasza (Czerwiec 18, 2018 6:12 pm)
Czy jesteś bogaty w Bogu? (Czerwiec 7, 2018 7:06 pm)
Prawdziwe objawienie (Maj 23, 2018 10:38 pm)
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)

Obiecał to i uczyni

„…mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.”

(Rzym. 4:21)

Kto z nas nie chciałby zawsze i w każdych okolicznościach przekonać się, że Bóg go nie zawiedzie, że cokolwiek obiecał w swoim Słowie, tego dotrzyma? W Starym Testamencie wiara była jedynym sposobem na byciem OK w stosunku do Boga. Usprawiedliwienie tylko tak było możliwe, co jasno pokazane jest na przykładzie Abrahama. Zaufanie jakim Abraham obdarzył Boga, jest tym co i my musimy Jahwe okazywać. On, pewnie jak każdy z nas, miał chwile słabości i zwątpienia, ale jego postawa względem Boga wskazywała na zaufanie w chwilach, kiedy miał pełne powody by wątpić. Jeżeli dziś potrzebujesz cudu, na coś co z naturalnego punktu widzenia jest oczywiście niemożliwe, oddaj chwałę Bogu, wierząc w Jego wierność obietnicom. Z prostotą serca zaufaj, że cokolwiek Bóg powiedział to i tego dokona – dla ciebie!

Comments are closed.