Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Noe – sprawiedliwy przed Bogiem

15 września 2017
Comments off
3 095 Odsłon

MS5_miniatureWiększość ludzi, którzy chodzą do jakiegoś kościoła prawdopodobnie zna słowo „sprawiedliwość”. Podobnie jak wy, dorastałam słysząc to słowo, lecz nie mając pojęcia, co ono oznacza. Wprawdzie wiedziałam, że bycie sprawiedliwym miało dla Boga duże znaczenie, ale nie miałam pojęcia w jaki sposób „być sprawiedliwym”. Byłam dobra w samo-sprawiedliwości, ale nie wiedziałam, jak żyć sprawiedliwym życiem przed Bogiem. W późniejszym etapie życia, gdy czytałam Biblię, Bóg zaczął to przede mną odkrywać. To takie proste, możesz być zaskoczony, że sam żyjesz sprawiedliwym życiem, a nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy. Przyjrzyjmy się zatem życiu Noego i dowiedzmy się, czym według Biblii jest sprawiedliwość.

Sprawiedliwość i wiara są ze sobą blisko powiązane, zdziwisz się kogo Bóg uważa za sprawiedliwego. Bóg uważa za „sprawiedliwych” (ludzi, których charakter, postępowanie i czyny są właściwe przed Bogiem) tych, którzy chodzą przez wiarę. Sprawiedliwość to chodzenie przez wiarę i trwanie w tym bez względu na okoliczności. To bycie osobą, która woli słuchać Boga i żyć zgodnie z Jego Słowem. Noe był w swoim pokoleniu uważany za sprawiedliwego, ponieważ wierzył w Słowo Boże. Jest o nim także powiedziane, że był kaznodzieją sprawiedliwości (2 Piotra 2:5, BG). Nie tylko więc prowadził sprawiedliwy styl życia przed Bogiem, ale także Bóg objawił mu czym jest sprawiedliwość. Ze wszystkich ludzi swojej epoki, Noe jako jedyny przykuł Bożą uwagę.

Gdy Bóg zwrócił się do Noego w sprawie budowy arki i uprzedził o zamiarze zniszczenia ziemi przez wodę, Noe odpowiedział Mu we właściwy sposób. Poświęcił swoje życie przygotowując się do tego, a Bóg uznał to za dobre. Noe nie wątpił w Boga, ani też nie robił rzeczy według swojego rozumienia sytuacji. W Liście do Hebrajczyków 11:7 napisane jest, że Noe miał bojaźń Pana (szacunek i cześć dla Boga), a jego wiara wydała wyrok na świat. Gdy świat osądzał go za to, co mówił, okazało się że to Noe miał rację, odpowiadając we właściwy sposób na Boże Słowo. Ponieważ usłuchał Boga, uratował swoją rodzinę od tego, co Bóg zamierzył dla ziemi. Jakże ważne może się okazać w naszym życiu, aby słyszeć i być posłusznym Bogu, gdy inni nas prześladują. Nasza sprawiedliwość może w istocie uratować nam życie.

Natomiast musimy być wyczuleni na „samo-sprawiedliwość”. Jest to fałszywa sprawiedliwość, podstępna jak diabeł. Przybiera maskę sprawiedliwości i oszukuje ludzi przekonując ich, że są sprawiedliwi przed Bogiem. W rzeczywistości jednak jest to błąd, który oddala nas od Boga i ludzi. Po tym poznajemy, że nie jest to prawdziwa sprawiedliwość? Ponieważ opiera się na naszym własnym zrozumieniu. Co zatem, gdy nasze rozumienie nie pokrywa się z Bożym rozumieniem? W wielu przypadkach Boże standardy znacznie przewyższają naszą osobistą sprawiedliwość. Bóg mówi nawet „moje drogi są wyższe niż drogi wasze” (Iz 55:9).

Jeśli więc Duch Święty i Słowo Boże konfrontują naszą samo-sprawiedliwość, to najlepsze co możemy zrobić, to pozbyć się jej. Poprosić Boga, aby nam przebaczył i nauczył swoich dróg. Następnie zacznijmy chodzić przez wiarę jak Noe i zajmijmy się pracą, którą Bóg ma dla nas.

Jeśli chodzi o Noego, to on sam nie był doskonały. Pamiętamy, jak któregoś razu wypił trochę za dużo wina? Tak, to było żenujące. Ten potężny kaznodzieja sprawiedliwości okazał się być tylko człowiekiem, który popełnia błędy jak my wszyscy. Jednakże Noe miał u Boga historię pełną sprawiedliwości. To dzięki temu, że dokonał wyboru, aby postępować zgodnie ze Słowem Bożym. Wiedział, że Bóg potrzebuje wykonać swój zamiar na ziemi i był gotów zrobić wszystko, aby pomóc Bogu.

Rahab była prostytutką, a również została nazwana sprawiedliwą, ponieważ ona także dokonała wyboru. Postanowiła pomóc Bogu i uwierzyć Mu. Ostatecznie ona i jej rodzina zostali uratowani od zniszczenia.

Przyjrzyj się zatem dzisiaj swojemu życiu i przypomnij sobie te wszystkie przypadki, gdy dokonałeś wyboru, aby posłuchać Boga, a nie swojego własnego rozumu. Często to, czego Bóg od nas oczekuje, nie zgadza się z naszą kulturą, pochodzeniem rodzinnym czy religijnym wychowaniem. Gdy wybieramy, aby polegać na Bogu, ufać Mu i odpowiadać na Jego potrzeby, ostatecznie jesteśmy wyratowani. Ostatecznie okazujemy się prawi w swoich uczynkach, a w Bożych oczach sprawiedliwi. Dla Boga ważne jest, abyśmy jako ciało Chrystusa nieustannie chodzili w sprawiedliwości i byli światłem dla Polski. Gdy razem będziemy to czynić, wówczas będziemy mieli okazję nie tylko uratować samych siebie, lecz także ludzi wokół nas

Comments are closed.