Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Nasz Jezus Zwycięski

26 marca 2018
Comments off
2 139 Odsłon

MS5_miniature Wiem, że niektórym z was, czytającym historię o ukrzyżowaniu Jezusa, może ona wydawać się to trudna do zniesienia. Tak było ze mną przez lata. Moje serce nie było w stanie przyjąć tego wszystkiego, przez co przeszedł Jezus. Jednak w tym roku coś w moim rozumieniu tej historii uległo zmianie, widzę ją pod innym kątem i tym chciałabym podzielić się z wami. Widzę pełnego mocy Syna Bożego, a nie Jezusa, którego niesprawiedliwie skatowano. Widzę Jezusa, który sprawował kontrolę i był w pełni posłuszny Bogu aż do śmierci. Ten sam Jezus, którego śmierć i zmartwychwstanie celebrujemy w tym tygodniu, jest tak naprawdę naszym zwycięskim Chrystusem.

Jezus nie był zwykłym człowiekiem; był Bogiem lub Emmanuelem, Bogiem z nami. On jest Synem Bożym i zajmuje swoją pozycję w Trójcy. Jego przyjście zostało zapowiedziane w Księdze Genesis, kiedy to Bóg przemówił do kobiety i węża (por. Gen 3:15). Nie tylko ludzie czekali na Mesjasza, ale również nieprzyjaciel. Wróg wiedział, że wraz z przyjściem Mesjasza, jego głowa zostanie zdeptana. I rzeczywiście, gdziekolwiek Jezus szedł, niszczył królestwo ciemności i uwalniał ludzi. Największy cios otrzymał na drewnianym krzyżu.

Dzień, w którym Jezus niósł swój krzyż i poszedł na Golgotę, nie był dniem jego porażki. Dlatego Pismo mówi, “…dla radości, która była przed Nim wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego upokorzenie…” (Hbr. 12:2b, angielska wersja: NIV). Radość nie jest uczuciem; jest owocem Ducha Świętego, który daje nam siłę w najgorszych momentach naszego życia. Jezus był silny w radości do końca, ponieważ był pełen Ducha Świętego. Jezus nie przyszedł na świat tylko po to, aby być naszym osobistym Zbawicielem, żeby każdy z nas mógł pójść do nieba  po śmierci. Jego cel był daleko większy; on przyszedł, aby przywrócić Bożą godność człowiekowi na ziemi. On przyszedł uczynić to, czego Adam nie zrobił w ogrodzie Eden. Przyszedł odnowić upadłą ludzkość i odebrać z powrotem to, co należało do Boga. Wisząc na krzyżu, będąc w stanie fizycznym niepodobnym do człowieka, zmiażdżył głowę węża.

„Gdzie jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzie jest, o śmierci, twój oścień?” (1 Kor 15:15). Ileż to wysiłku włożyli religijni liderzy i wynajęci strażnicy grobu, aby zatrzymać Jezusa? Po tym, jak Jezus został wzbudzony z martwych, ci sami ludzie, którzy go ukrzyżowali, nie mogli zatrzymać poruszenia wczesnego kościoła. Ten sam Duch Święty, który żyje w nas, wzbudził Jezusa powtórnie do życia. Nic naturalnego ani nadnaturalnego nie mogło powstrzymać naszego zwycięskiego Jezusa. Trzeciego dnia, kamień został odsunięty przez anioła, strażnicy padli jak martwi, a Jezus wyszedł zwycięski. Śmierć nie mogła Go powstrzymać, On żyje i ma klucze śmierci I piekła (Obj. 1:18 wersja angielska NIV).

Wg tłumaczenia New Living Translations: “[Jezus] rozbroił duchowych władców i zwierzchności. On zawstydził ich publicznie przez swoje zwycięstwo nad nimi na krzyżu” (Kol 2:15). Wróg robił wszystko, co mógł, aby powstrzymać Jezusa, nawet wydał Go na śmierć, ale nawet śmierć nie była w stanie Go zatrzymać. Cała mądrość i wysiłki królestwa ciemności spełzły na niczym. Jezus obnażył i rozbroił tych duchowych władców z ich autorytetu i mocy. Wtedy moce ciemności i ich królestwo zostały zawstydzone. Teraz Jezus ma całą moc i autorytet. Teraz Jezus jest zwycięskim władcą nad wszystkim. On panuje nad narodami, również nad Polską i niesie ludziom sprawiedliwość, chwałę, uzdrowienie, powodzenie, życie, odnowienie i moc zmartwychwstania!

Na całym świecie ludzie gromadzą się, aby przypominać sobie o Jezusie podczas Świąt Wielkanocnych. Chciałabym, abyśmy potraktowali ten czas jako czas świętowania. Spotykajmy się, aby uhonorować Jezusa i oddać mu chwałę na jaką zasługuje. Pamiętajmy, On nie jest na krzyżu, pozbawiony mocy i zbyt słaby, aby nam pomóc. Siedzi na tronie, panując nad narodami w majestacie i chwale. Czytamy w Księdze Objawienia, że na jego głowie jest wiele diademów, a tren jego szaty wypełnia świątynię. To jest czas na świętowanie Jego zwycięstwa. To również czas na dziękowanie Jemu za wszystko, czego dokonał. On wciąż zbawia, uzdrawia, uwalnia i ratuje ludzi ze skorumpowanego systemu tego świata, który zmierza ku końcowi. To jest dobra nowina, którą możemy podzielić się z ludźmi wokół nas, ponieważ oni potrzebują życia, które Jezus może im dać. On jest żywy i żyje, aby przynosić życie!

Nasz zwycięski Jezus chce wylać na Polskę rzeki uzdrowienia i życia. Chce dotknąć serca każdej osoby, która tego pragnie. Usunąć ślepotę, którą wróg spowodował w życiu ludzi i dać im to, co niesie ze sobą: życie pełne zwycięstwa. Kiedy zapraszamy zwycięskiego Jezusa, aby był naszym PANEM, zapraszamy Zwycięskiego Króla, aby nad nami panował. Pomimo ciemności i zamętu dookoła nas, w życiu każdej osoby, która należy do Niego jest światło i porządek. Pomimo ubóstwa i smutku, jego dzieci mają powodzenie i radość! Wchodząc w okres Świąt Wielkanocnych, niech będzie to czas wielkiej radości i zwycięstwa. Pamiętajmy czyje to jest święto – zwycięskiego Jezusa!

Comments are closed.