Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Listy Bożego Narodzenia

24 grudnia 2016
Comments off
2 742 Odsłon

Tekst: Anna Kulig

Był taki dzień w dziejach, kiedy Bóg Najwyższy posłał swój list i przesłanie do upadłej ludzkości. Nie był on napisany tylko atramentem na zwoju, ale został wypisany narodzinami i życiem jednego człowieka  – Syna Bożego, Jezusa Chrystusa.

„Toteż przychodzę na świat, mówi: Nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił; Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Tedy rzekłam: Oto przychodzę, Aby wypełnić wolę twoją, o Boże. Jak napisano o mnie w zwoju księgi” (Hbr. 10.5-7).

„(…) A zakon twój jest we wnętrzu moim. Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, Oto warg swoich nie zamknąłem, Panie. Ty wiesz o tym. Nie ukrywałem w sercu swoim sprawiedliwości twojej. Opowiadałem o wierności twojej i zbawieniu twoim; Nie zataiłem łaski i wierności twojej wobec wielkiego zgromadzenia (Ps. 40.9-11).

Jednym z pierwszych, który dotknął się tego listu i odczytał go, był bogobojny starzec – Symeon.

„Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu, co do niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga mówiąc; Teraz puszczasz sługę swego Panie, według słowa swego w pokoju, Gdyż oczy moje widziały zbawienie twoje. Które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów:  Światłość, która oświeca pogan, i chwałę ludu twego izraelskiego” (Łuk. 2.26-31).

Jezus był pierwszym takim listem, ale Bóg nie poprzestał tylko na nim. Minęło wiele pokoleń od tamtego zdarzenia, a Bóg nadal pisze i śle światu swoje listy tego samego rodzaju, pisane życiem wielu innych ludzi.

Jezus jest pierworodnym spośród wielu braci. Jaki  On jest, tacy i my – narodzeni z Ducha Bożego – na tym świecie. Jego dziełem i listem w Chrystusie  niosącym życie, sprawiedliwość, przebaczenie, miłość, prawdę w tym świecie. Żywe listy i żywe poselstwo Jego zbawienia, wierności, miłosierdzia, współczucia i mocy nad grzechem. Listy pisane oddzieleniem, świętością, powierzeniem, oddaniem w posłuszeństwo Bogu i wywyższeniem przez Boga tych, którzy go prawdziwie czczą.

„Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzony przez nasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich” (2 Kor. 3. 2-3 ).

Każdy kto świadomie oddał lub odda się w posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Zbawicielowi może w wolności i prawdzie powiedzieć Jemu – napisz życiem mym ewangelię Twoją…

Comments are closed.