Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Kwalifikacje Bożego przywódcy

27 kwietnia 2018
Comments off
2 584 Odsłon

Tekst: Pastor Tom Trout

(opracowanie redakcyjne na podstawie głoszenia autora w Szkole Bożych Liderów)

W naszych kościołach dzisiaj potrzebujemy desperacko ludzi o integralności wewnętrznej, powierzonych, wiernych i lojalnych, działających razem jako wspólnota, jako rodzina.

Generalna kondycja ludzkości wskazuje na ludzką niemożność podążania za Bogiem i niezdolność do funkcjonowania razem. Jezus, który jest ostateczną odpowiedzią, dał dary: mężczyzn i kobiety ze zdolnością, aby skupić Bożych ludzi razem i doprowadzić do dojrzałości. Pamiętamy przypowieść o polu, na którym było zasiane dobre ziarno, potem przyszedł przeciwnik i zasiał złe ziarno. Oba mają razem wzrastać aż dojrzeją, wtedy będziemy mogli zobaczyć różnicę. Kościół wygląda w światowy sposób, ponieważ jeszcze nie dorósł. Dlaczego? Odpowiedzialność za wzrost jest w rękach przywództwa.

Przywództwo, liderstwo, a także rząd, zarządzanie jest darem od Boga, w kościele, czy w świecie. Idea zarządzania jest dobra, brak zarządzania powoduje chaos. Bóg zawsze jest zainteresowany porządkiem. Pracuje, aby przynieść pokój swojemu ludowi. Zbudować relacje, które wzmacniają jedność. Diabeł niekoniecznie chce chrześcijan od razu zabrać do piekła, ale robi wszystko, aby byli podzieleni.

Przez całą Biblię Bóg ukazuje swoje wzorce duchowego funkcjonowania i one niekoniecznie łączą się z kulturą, w której funkcjonujemy. Przyjrzyjmy się temu, co mówi Biblia na temat zadań przyznanych duchowym przywódcom.

Przywódcy mają uczyć Słowa Bożego. Karmić trzodę. Czuwać nad wierzącymi i ich strzec. Doradzać i rozsądzać spory. Modlić się o chorych, dyscyplinować i konfrontować wierzących. Istnieje szczególne namaszczenie na przywódcach kościoła do konfrontowania, którego nie ma całe ciało. Starsi powinni także zarządzać pieniędzmi. Pieniądze mają być narzędziem, a Duch Święty uzdalnia nas, aby operować nimi prawidłowo.

Oprócz kwalifikacji do przywództwa, które daje apostoł Paweł w 1 Liście do Tymoteusza i Liście do Tytusa (1 Tym 3:2-12; Tyt 1:6-9), są też inne, które powinny być spełnione, o których mogę powiedzieć na podstawie mojego doświadczenia w służbie. Większość dotyczy charakteru.

Po pierwsze liderzy powinni mieć osobiste świadectwo (zbawienia, chrztu w wodzie, Duchu Świętym). Świadczenie o tym, co Duch Święty zrobił w naszym życiu ma aspekt proroczy, bo mówimy prowadzeni przez Niego.

Starszy powinien być też czcicielem, chwalcą. Dodatkowo musi być wojownikiem modlitwy, aby doglądać ludzi. Wstawiać się, to znaczy stanąć pomiędzy Bogiem, a Bożymi ludźmi. Kiedy idziesz przed Boga w czyimś imieniu, Bóg będzie mówił do ciebie i pokaże ci odpowiedzi. Czasem Bóg może spowodować, że pójdziesz i zrobisz coś specyficznie. To jest prorocze działanie: przepływ ku Bogu i od Boga.

Niezbędne jest, aby lider w kościele był aktywny, powierzony i wierny. Powinien umieć współpracować z zespołem, być kimś, kto połączy ramiona z innymi. Nie powinien rywalizować o miejsce, o to, aby być najlepszym mówcą, raczej doglądać ludzi, aby kościół rozkwitał. Ma demonstrować swoją służbę. Gdy coś robi, ludzie to rozpoznają. Powierzając ludziom służbę nie dajesz im tytułu, oczekując, że się w niego wpiszą. Lider musi dawać dziesięcinę, dzielić się dobrami i robić to regularnie. To sprawdzian naszego serca.

Starszy powinien wyznaczać duchowy rytm. Musi kochać Słowo, spędzać z nim czas, studiować, zapamiętywać; Słowo powinno stawać się częścią jego samego. Starszy ma mieć czas i chęć na Bożą służbę. Nie możesz być starszym i próbować unikać pracy. Dostępność i pragnienie jest ważniejsze niż umiejętność.

Jeśli starsi są żonaci, żony powinny zgodzić się, żeby służyli. Jeśli jesteś w małżeństwie, musisz chodzić w zgodzie. Apostoł Paweł był bardzo praktycznym człowiekiem, zauważył, że jak ktoś nie jest żonaty (a kobieta niezamężna), jego serce nie jest tak podzielone. Jeśli jesteś w małżeństwie, masz funkcjonować tak, jakbyś nie był. Pierwszą osobą, która ma ci pomagać jest twój współmałżonek. Jest pierwszym źródłem głosu Ducha Świętego do twojego życia, jeśli jest pobożną osobą.

Ponadto starsi muszą być wyznaczeni. Apostołowie Barnaba i Paweł wyznaczali starszych. Jak to robili? Udawali się do danego miejsca i tam już była starszyzna złożona z doświadczonych ludzi z różnych rodzin, rozpoznawanych przez innych jako autorytety. Paweł musiał pośród nich znaleźć ludzi pełnych Ducha Świętego, którzy będą w stanie prowadzić wierzących. Musieli być rozpoznani przez innych liderów – sam siebie nie wyznaczasz. Ludzie cię uznają, widzą twoją zdolność i twoje namaszczenie.

W 1 Liście do Tymoteusza 3: 2 czytamy: Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel.

Co to oznacza? Mąż jednej żony to mężczyzna wierny jednej kobiecie. Nie chodzi o to, że trzeba być małżeństwie, by być starszym. Niedopuszczanie rozwiedzionych ludzi do służby to ignorowanie przebaczenia Bożego. Chodzi o kwalifikacje charakteru, nie status czy historię małżeńską.

Trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny. Gościnność kościoła, charakter kościoła odzwierciedla to, w jaki sposób jest pastorowany. Gościnność jest związana z szacunkiem, czcią. Prorok często nie jest szanowany w swoim domu, mieście. Jezus nie mógł uczynić cudu w Nazarecie, bo traktowany był jak tamtejszy chłopiec. Nazwali go synem Marii, jak gdyby nie miał ojca, jakby był bękartem, bachorem, to zniwelowało jego zdolność czynienia cudów w tamtym miejscu. Musisz przyjmować właściwie dary Boże. Jeden z pięciu darów może tyko wtedy pełnić swoją służbę, jeśli przyjmiesz go z szacunkiem. Twój pastor nie ma autorytetu nad tobą, jeśli mu go nie dasz. On nigdy nie jest narzucany. Kościół musi wzrastać w szacunku dla innych.

Im bardziej rozpoznacie siebie jako rodzinę Bożą wypełnioną Duchem Świętym, szanować będziecie pastora, lidera uwielbienia, tym więcej otrzymacie. Nie dlatego, że są oni bardziej wartościowymi ludźmi, a dlatego, że odbija to moc Jezusa pracującą w was. Naturalne jest dla Królestwa, żeby była miłość, znaki, cuda, żeby życie płynęło w kościele.

 

Comments are closed.