Kto dziedziczy w Twoim życiu?

15 czerwca 2017
Comments off
1 536 Odsłon

Wypędź Ismaela, aby mógł dziedziczyć Izaak – głoszenie pastora Marcina Podżorskiego z 13.05.2017 r.

Królestwo Boże to jest rzeczywistość Boża dostępna przez krzyż Chrystusa tu na ziemi. Każdy człowiek jest powołany, aby manifestować Królestwo. Aby stać się człowiekiem Królestwa Bożego, musisz się narodzić z wody i z ducha. Woda symbolizuje Słowo Boże, które musi cię wypełnić, a Duch Święty – to jest Boże namaszczenie. To co się narodziło z ciała – ciałem jest, a to co się narodziło z ducha – duchem jest. Ciało i krew Królestwa Bożego nie dziedziczą. Abraham miał dwóch synów: jeden syn obietnicy narodzony z Ducha – Izaak, drugi narodzony z ciała – Ismael (Gal 4, 22). Jeżeli coś w twoim życiu nie pochodzi z Ducha – musisz to rozpoznać i się tego pozbyć. Dopóki nie pozbędziesz się „Ismaela” – Izaak się nie narodzi. Czasami „hodujemy” Ismaela, bo nam tak wygodnie, ale Bóg powiedział do Abrahama, że Ismael nie będzie dziedziczył.

Nie możesz akceptować Ismaela w swoim życiu. Nie możesz korzystać z owoców cielesności, a jednocześnie próbować chodzić w sferze Ducha. Tylko to co pochodzi z nieba, to co pochodzi z duchowej rzeczywistości ma wymiar wieczny, będzie żyło i będzie się rozrastać! Tylko syn obietnicy dziedziczy Królestwo!

Jakie są konsekwencje budowania w ciele? Jeśli budujesz w ciele, budujesz na kompromisie. Religia i budowanie w ciele finalnie przyniosą śmierć. Upewnij się, czy to, na czym budujesz jest z nieba – wszystko, co nie jest budowane w Duchu, będzie potrząśnięte. Mądrość zmysłowa, mądrość tego świata to mądrość demoniczna. Nawet jak wzbudziłeś Ismaela, czas go odprawić, a wzbudzisz rzeczy według obietnicy.

(opr.red.)

Ismael czy Izaak?

Comments are closed.