Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Książka o wyjątkowym państwie

28 stycznia 2016
Comments off
4 339 Odsłon

Tekst: Piotr Polanowski

” Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego
narodu, Jakub się rozraduje, Izrael ucieszy. ” (Ps. 14.7)

” Dlaczego Izrael? Nowe początki” autorstwa Willem’a J.J. Glashouwera to niezmiernie ciekawa pozycja, wydana również na DVD, jako cykl 14 kazań wygłoszonych przez tego autora. Glashouwer jest prezesem międzywyznaniowej organizacji chrześcijańskiej Christians for Israel International. W sposób bardzo przystępny dla czytelnika ukazuje naukę płynącą z tych fragmentów Biblii, które odnoszą się do współczesnego Bliskiego Wschodu. Analizuje i próbuje wskazać drogę dla kościoła chrześcijańskiego w odniesieniu do państwa Izrael i narodu żydowskiego.

Autor w niezwykły sposób omawia Boże plany w odniesieniu do Narodu Wybranego, pokazuje szereg proroctw, które się już wypełniły. Każdy ważny wątek współczesnej historii Izraela znajduje swoje odbicie w Biblii. Istny najazd islamistów na Europę, którego jesteśmy świadkami, jest pokazany w tej książce jako wypełnienie się proroctw biblijnych. Autor opierając się na Biblii mówi, np. o tym, co się stanie w przyszłości z Damaszkiem, stolicą Syrii.

Glashouver ubolewa, pisząc o dzisiejszej Jerozolimie: „Czy nie-Żydzi nie sprawują władzy w Jerozolimie? A co zrobić z faktem, że Europa i ONZ pouczają Izrael, co ma zrobić ze swoim własnym krajem i swoim miastem -Jerozolimą? A co z faktem, iż świat arabski panuje nad najświętszym miejscem w Jerozolimie, nad Wzgórzem Świątynnym?”. Końcowe rozdziały przynoszą nadzieję tym, którzy są związani z narodem żydowskim: dopiero kiedy Jezus się ukaże, poganie zostaną rozproszeni i rozbici Jego żelazną laską jak gliniane naczynia (Obj. 19.11-16, Ps. 2.9). Wówczas, gdy Jego stopy znów staną na Górze Oliwnej, skąd wstąpił do nieba (Dz. 1.9-11), narody walczące przeciwko Jerozolimie zostaną pokonane.

Z kart tej niezwykłej książki, mimo wielu smutnych fragmentów wspólnej, bolesnej historii chrześcijan i Żydów, przebija jednak nadzieja, upatrywana w powrocie narodu wybranego ze wszystkich krańców świata do ziemi obiecanej, po tysiącach lat tułaczki i rozproszenia.

Willem Glashouver naucza też o tym, kim jest Bóg. Polecam tą lekturę zarówno wierzącym, jak i tym, którzy dopiero szukają Boga. Prosty język jest natchniony pasją w poznawaniu fenomenu Żydów. Nam, Polakom, Bóg w swojej Chwale i Majestacie dał szczególne miejsce w historii narodu żydowskiego. Byliśmy razem przez tyle wieków. Niejednokrotnie, to z naszych ziem, najbardziej światli synowie Narodu Wybranego, obywatele Rzeczypospolitej, wyruszali do Palestyny, aby odrodzić swoje współczesne państwo na ziemi obiecanej i danej im od Boga – EREC ISRAEL. Nie zapominajmy o tym, jak wiele nas łączy.

Tags

Comments are closed.