Blogi
Teologia Boża a teologia Jonasza (Czerwiec 18, 2018 6:12 pm)
Czy jesteś bogaty w Bogu? (Czerwiec 7, 2018 7:06 pm)
Prawdziwe objawienie (Maj 23, 2018 10:38 pm)
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)

Dzisiejsze świątynki na wzgórzach

Tekst: Urszula Podżorska

Czym były świątynki na wzgórzach za czasów królów judzkich? Były miejscem oddawania czci innym bogom i bóstwom. Mówiąc precyzyjnie, były miejscem bezpardonowego buntu wobec Boga i jego Słowa. 

Jedynym królem judzkim, który kazał doszczętnie zniszczyć wszelkie formy bałwochwalstwa i ich kapłanów był Jozjasz. Zrobił to z całą siłą i determinacją. Kiedy poznał prawo Boże, nawrócił się do Pana z całego serca i przyprowadził lud do odnowienia przymierza z Bogiem.

Wtedy też po raz pierwszy od czasów sędziów obchodzono paschę ku czci Pana. To co zrobił król Jozjasz, to było przywrócenie autorytetu Słowa Bożego.

Czym są dzisiejsze świątynki na wzgórzach i kapłani służący w nich? To nic innego jak fałszywe objawienia Słowa Bożego trzymające ludzi z dala od przymierza  z Bogiem, z dala od mocy Bożej.

W dzisiejszym świecie chrześcijańskim mamy setki teorii na temat Kościoła, jego roli i struktury.

Jezus chce działać przez swój Kościół a nie wytwory ludzkiej wyobraźni, tudzież demonicznie inspirowane koncepcje.

Jest czas, by zgiąć kark i przyjść na nowo do przymierza z prawdziwym Bogiem. Z całego serca należy nawrócić się do Pana, przylgnąć do niego, a jego Słowo traktować poważnie jako najwyższy autorytet w naszym życiu. Przychodzi czas, kiedy ujrzymy rozwalanie świątynek i upadek kapłanów krzątających się wokół tych świątynek.

Upewnij się, po której stronie stoisz. Upewnij się, czy nie służysz przegranej sprawie.

Comments are closed.