Blogi
Teologia Boża a teologia Jonasza (Czerwiec 18, 2018 6:12 pm)
Czy jesteś bogaty w Bogu? (Czerwiec 7, 2018 7:06 pm)
Prawdziwe objawienie (Maj 23, 2018 10:38 pm)
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)

Duchowa służba

“Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.” 
(Rrzym. 12:1)

Duchowa służba to służba serca, objawiająca się w tym, co robimy. Składając Bogu ofiarę z własnego ciała, oddajemy Mu pierwszeństwo praw do niego przypisanych. W taki sposób nie tylko podporządkowujemy się Bogu, wykonując Jego wolę, ale również odcinamy się od złego.  Posłuszeństwem może być nawet drobna rzecz, na którą wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi. Każdy z nas sam najlepiej wie, czego Pan oczekuje od niego. Od jednego może to być większe zaangażowanie w kościele czy pracy, a od innego w domu. Od jednego Pan może chcieć większych poświęceń z kieszeni a od innego z czasu. Nasza duchowa służba nie różni się od służby biblijnych kapłanów i lewitów w świątyni. Jest więc oczywiste, że to wezwanie jest wezwaniem do życia przez Boga powołanego i wywyższonego. Odpowiadając na nie, wypełniamy w pełni przeznaczenie, do jakiego zostaliśmy zbawieni.

Comments are closed.