Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Nie dla tolerancji pedofili!

25 października 2013
Comments off
4 974 Odsłon

Tekst: Wiesław Lipski

Kościół, mówią katoliccy oficjele, „współczuje” ofiarom, ale, „jako instytucja, jest poza winą i osądem”. „Te przykre i bolesne przypadki należy traktowa jako indywidualne i typowo ludzkie, bo przecież księża, to tylko ludzie”, oraz: „Kościół to kościół, a ludzie to ludzie” – podsumowują temat przedstawiciele episkopatu. W tym kontekście wypowiedzi arcybiskupa Michalika, które tak wzburzyły opinię publiczną, zdają się oddawać klimat tego, co dzieje się w polskim kościele katolickim.

Polscy hierarchowie uparcie twierdzą, iż nie widzą w swojej instytucji żadnego zła, ani tym samym żadnego związku pomiędzy panującą w kościele patologią a rozmijaniem się prawa kościelnego z Pismem Świętym. Nie dostrzegają problemu w uchylaniu biblijnych zasad oraz zastępowaniu ich prawami kościelnymi, czyli w cenzurowaniu Pisma Świętego i wymyślaniu „chrześcijaństwa” na własną modłę. Setki lat wdrażania niebiblijnych praw stworzyły komfortowy azyl dla karierowiczów i niestety także dla psychicznych dewiantów.

W świetle powyższego narzuca się wiele pytań, jak chociażby to: Dlaczego kościół, który określa się jako chrześcijański, nie stosuje się między innymi do nakładanego przez Słowo Boże obowiązku usuwania z Kościoła przestępców? Przecież nigdy nie znalazłyby się w dzisiejszej sytuacji – ani on, ani społeczeństwo, gdyby faktycznie opierał się na Słowie Bożym. A co Biblia mówi o przypadkach nieprawości i seksualnego rozpasania?

1 Koryntian 5:1-2 „Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście wzbili się w pychę, zamiast wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił”
1 Koryntian 5:9-10 „Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami; ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata [ludzi spoza kościoła – przyp. aut.] albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata”
1 Koryntian 5:11-13  „Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Zaś wy usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie” 
Ewangelia Mateusza 18:15-16 „ …jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego, jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa, a jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik
List  św. Judy 1:7 „Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to”
Ewangelia Mateusza 18:6 „Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza”

Dlaczego te części Pisma Świętego nie są prezentowane wiernym, a zamiast tego wygłasza się zdania o dzieciach, które z powodu rozwodu rodziców „wciągają w to” (czytaj: w pedofilię) innych (czytaj: niewinnych księży)? Zwróćmy uwagę, że przykłady wszeteczeństwa karanego wydaleniem ze społeczności chrześcijańskiej, wymienione przez apostoła Pawła, są grzechami wiele mniejszego kalibru niż zbrodnia pedofilii.

Jaką propozycję ma jednak dla pedofilów katolicka instytucja kościelna? – Oferuje im komfortową funkcję „kapłana” oraz skuteczne zabiegi ukrywające przed światem ich czyny, a także ochronę przed słuszną karą. Co z tego wynika – to chyba wszyscy już widzą.

Comments are closed.