Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Dlaczego Biblia? – Bóg potwierdza swoje Słowo

9 września 2021
Comments off
1 545 Odsłon

Czy wiesz, że wiara wg Biblii jest pewnością tego, czego nie widzimy? To nie jest „ślepa wiara”, czy chwiejność. Mamy być absolutnie pewni, przekonani, świadomi, w jakiego Boga wierzymy. W jaki sposób zyskać tę pewność? Jak zobaczyć niewidzialne?

Bóg nie chce, abyśmy szukali „po omacku”, czy błądzili. Mamy dowody fizyczne – i chcę wskazać na trzy ich rodzaje. (1) Bóg przekazał nam swój testament, w którym jest dokładnie opisana Jego wola, sposób działania i dziedzictwo, jakie daje ludziom. Żeby skorzystać, potrzebujesz zapoznać się dokumentacją, – czyli z Biblią. (2) Są świadkowie. Dzieje narodów, które mówią, jak działa Bóg, oraz bohaterowie wiary, których opisuje Biblia, historia i współcześni nam. (3) Jest odpowiedź Boga na wiarę człowieka – duchowe działanie, którego efekty możemy zobaczyć w życiu indywidualnych ludzi.

Jeśli jeszcze nie znasz Biblii, to pewnie czasem myślisz – o co chodzi? W jaki sposób powstała ta księga? Jakie są dowody, że jest Słowem od Boga? Czy wiele lat historii, wiele tłumaczeń na języki narodowe nie zmieniło jej przekazu?

Biblia pokazuje nasz początek, historię i sięga do przyszłości. Chociaż była pisana przez wielu ludzi (około 40 osób), powołanych i inspirowanych przez Boga, na przestrzeni 16 wieków (od XVw p.n.e. do Iw n.e.), jest niezwykle spójna. W Słowie Bożym nie ma sprzeczności. Bóg jest bardzo przewidywalny, zawsze Ten sam. Chociaż było i jest wiele ataków na wiarygodność Biblii, żadna informacja prezentowana w niej, nie została podważona przez badania naukowe, w tym archeologiczne i historyczne. Jest wielu historyków, którzy po „próbach obalenia Biblii”, stali się świadkami wiary – bo Bóg działa poprzez swoje Słowo.

Biblia jest wiarygodnym źródłem historycznym, najlepiej udokumentowaną księgą starożytną, z najstarszymi, zachowanymi do dziś licznymi manuskryptami, które potwierdzają nienaruszoną przez zawieruchy historii i procesy tłumaczeń, treść. Wiele zdarzeń w historii, które były zapowiedziane z dużym wyprzedzeniem w Biblii, precyzyjnie się wypełniły. Biblia zapowiada też wydarzenia dotyczące naszej przyszłości. Jest ostrzeżeniem i zachętą, aby szukać, sięgając do źródła, które jest od Boga.

Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające, aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” (Hebr. 4:12). Wielu świadków w historii i współczesnych, mówi o potężnej mocy i skuteczności Słowa. Poprzez Biblię, dostajemy od naszego Stwórcy Jego wolę, wizję – abyśmy poznali jedynego Boga, oraz to, jaki jest niewidzialny, duchowy świat.

Bóg chce, abyśmy Go poznali osobiście i w taki sposób określa i determinuje cel naszego życia. Poznanie Boga i Jezusa Chrystusa oznacza zbawienie (Ew. Jana 17:3), przy czym słowo tłumaczone jako „poznanie” oznacza bliską relację, więź, intymność. Równocześnie, w wielu miejscach w Biblii, jest podkreślona ranga Słowa, które jest nazwane Bogiem: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” (Ew. Jana 1:1). Nie można więc poznać Boga, bez poznania Jego Słowa. Tak, jak poznajesz drugiego człowieka, przyjaciela, męża/żonę – tak, jeszcze bardziej, potrzebujesz dążyć i zabiegać o poznanie Boga. Co robisz, gdy chcesz poznać kogoś? Szukasz informacji: jaki jest, co mówi, jak postępuje, dajesz swój czas, i nie tylko, inicjujesz rozmowy. Jeśli chcesz poznać Boga – rób podobnie. Wiedz, że Bóg odpowiada na nasze pragnienia i aktywność, zapewniając: „szukajcie a znajdziecie”.

Podsumowując, zasygnalizowałam bardzo krótko, jak Bóg potwierdza swoje Słowo. W kolejnych częściach będę prezentować przykłady. Moim celem nie jest opisywać dowody, lecz zaciekawić cię, sprowokować do poszukiwań.

Zatem, przekazuję ci zaproszenie do przygody z Bogiem. Weź Biblię, rozpakuj swój prezent od Boga, zacznij zabiegać o relację z Ojcem. Sprawdź, jaka jest jedyna droga do Boga (Ew. Jana 14:6). Nie mówię, że Biblia to łatwa i prosta lektura. Napotkasz trudności i przyjdzie zniechęcenie. Zapewniam cię jednak, że Bóg jest cudownym Ojcem. On chce, abyśmy byli synami i córkami Bożymi. Żeby odziedziczyć od Boga, potrzebujesz stać się dzieckiem Bożym, poznać Słowo Boże, które jest nie tylko kompletną instrukcją dla ciebie, ale żywym Słowem, które przenika głęboko, leczy rany, uzdalnia Cię do życia Bożego, do poznania Miłości Ojca. Gdy zaczynasz, możesz prosić Boga o mądrość, o przyjęcie Słowa, o poznanie Zbawiciela. Nie zniechęcaj się, nie rezygnuj, nie poddawaj się. To jest twój pokarm duchowy – nie odkładaj na jutro. To jest najważniejsza pozycja dziś i na każdy dzień.

Tekst: Bożena Czarnowska

Comments are closed.