Dawać z miłości część 2 – Bóg a finanse

24 kwietnia 2014
Comments off
2 503 Odsłon

Tekst: Leszek Sikora

„Rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go.” (Kaz.Salom.11.1)

Czytając dziś  księgę Rut, nie mogłem nie kontynuować mojej ostatniej myśli. Bóg na nowo przyprowadził mnie do tego tematu. Szczególnie ta historia przypomina mi, jak Bóg cudownie działa poprzez swoje prawa, lecz chce z nas mieć partnerów w swoim dziele.

Zgodnie z prawem Izraelitom nie było wolno żąć na polu do czysta. Część plonu pozostawała na ziemi, jako resztka dla potrzebujących sierot, wdów i innych biednych.

Boaz , jako właściciel pola – gospodarz, pamiętał oczywiście o tym prawie i gorliwie go przestrzegał. Jednak śmiem twierdzić, że w najśmielszych myślach nie przewidywał bogactwa dalszych błogosławieństw. Po prostu znał Boże prawo i było ono dla niego cenne.

Rut postanowiła skorzystać z tego prawa, zbierając resztki na polu Boaza, który w dalszej historii został jej mężem. Finałem tej historii jest nie tylko to, że Rut – poganka – weszła do bogatej rodziny żydowskiej, nie to, że Boaz został pobłogosławiony dzielną i pełną wiary żoną, ale finał sięga daleko dalej: poprzez ich syna Obeda, który był przodkiem króla Dawida, a w rezultacie też naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Kiedy w posłuszeństwie wypełniamy Słowo Boże, On używa go bardzo często do realizacji swojej woli, do budowania swojego Królestwa. Nasz krótki wzrok nie zawsze tego dosięga, ale ta historia mówi mi, że moje posłuszeństwo w drobnej sprawie na podstawie Jego Słowa, przynosi wielki pożytek nie tylko mnie i moim bliskim, ale też chwałę i uczestnictwo w budowaniu Bożego Królestwa – tu, na ziemi.

„Gdy będziesz żął zboże na swoim polu, a zapomnisz snop na polu, to nie wracaj, aby go zabrać. Niech pozostanie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy, aby ci błogosławił Pan, Bóg twój, we wszystkim, co czynisz.  Gdy będziesz otrząsał swoje drzewo oliwne, to nie przeglądaj za sobą gałązek. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy.  Gdy będziesz zbierał winogrona w swojej winnicy, to nie zbieraj ostatków winobrania. To, co pozostanie, będzie dla obcego przybysza, dla sieroty i dla wdowy.”
(V Mój.24.19-21)

Comments are closed.