Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Czy jesteś bogaty w Bogu?

7 czerwca 2018
Comments off
3 026 Odsłon

MS5_miniatureKiedy ostatnio czytałam Ewangelię Łukasza, fragment wersetu z dwunastego rozdziału dotknął mojego serca: „(…) A nie jest w Bogu bogaty”. Zauważyłam, że im bardziej Bóg objawia nam siebie i im mocniej doświadczamy Bożej obecności, tym bardziej „bycie bogatym w Bogu” staje się stylem naszego życia. Warto zauważyć coś jeszcze, jeżeli stajemy się bogaci w Bogu, zaczynamy też ubogacać innych. Nie ma lepszego sposobu, by powiedzieć „kocham cię”, jak zrobienie czegoś dla kogoś innego. To może kosztować cię dużo czasu, wysiłku, serca, czy nawet pieniędzy. Jednak korzyści, które odniesiemy, daleko przewyższą złożoną ofiarę, jaka by ona nie była.

Istnieje duchowa zasada dotycząca ubogacania innych.  Jeżeli dajesz coś z siebie, przekazujesz życie. A prawdziwe życie jest tym, czego każdy z nas pragnie. Wielu ludzi wypełnia swoje życie rzeczami, aktywnościami, rozrywką, jedzeniem, ponieważ chce osiągnąć osobiste spełnienie. Jednak im bardziej jesteś skoncentrowany na sobie, tym bardziej chory się stajesz. U ludzi mających problemy demoniczne odnajdujemy korzeń koncentracji na sobie. Tak więc im bardziej skupimy się na Bogu i na innych, tym zdrowsi się stajemy. To całkowite przeciwieństwo tego, co „duch tego świata” próbuje wmówić ludziom. Gdy otwieramy swoje serce dla Boga i innych, zyskujemy prawdziwe zdrowie.

W dwunastym rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy, co Jezus mówi na temat pieniędzy. Jest tam ukryte głębsze znaczenie jego słów, którego większość ludzi nie zauważa. Jezus naucza o finansowych zasadach Bożej ekonomii i o tym, w jaki sposób my, jako obywatele Królestwa powinniśmy działać. W swojej przypowieści mówi o człowieku, który posiadał wiele dóbr, magazynował je dla siebie i nie był bogaty w Bogu. Ten człowiek był skoncentrowany wyłącznie na sobie, tak jak wielu ludzi dzisiaj. Jednak Bóg przemówił do tego człowieka i odpowiedział mu: „zgromadziłeś te wszystkie rzeczy dla siebie, a Ja dzisiaj zażądam twojej duszy. Kto otrzyma to wszystko, co zebrałeś dla siebie?” (zob. Łuk 12.20).

Bycie bogatym w Bogu czy w stosunku do innych ludzi jest wyborem. Jest to wybór, który wraz z upływem czasu może stać się stylem życia. Musimy zacząć dostrzegać, że Bóg jest prawdziwą wartością i że On jest godzien naszego uwielbienia. Jest tak wiele praktycznych i prostych sposobów na to, żeby stać się bogatym w Bogu, ale żeby to zrobić, musisz mieć miękkie serce dla Boga. Składanie dziesięciny i dawanie cotygodniowych ofiar to tylko pierwszy krok. To są proste sposoby pokazania Bogu, że czynimy go pierwszym i pamiętamy o naszym przymierzu z Nim. W jaki sposób jeszcze możemy stać się bogaci w Bogu? Możemy być ludźmi, którzy dbają o Boży dom, służą w Jego domu i troszczą się o ludzi w Jego domu.

Istnieje mnóstwo wersetów Pisma potwierdzających kolejną Bożą zasadę: co czynisz innym, czynisz to Panu. Kiedy dajesz i troszczysz się o innych, czynisz to dla Jezusa. Być może nikt inny o tym nie wie i to jest w porządku. Bóg mówi, abyśmy czynili rzeczy w ukryciu, nie ogłaszali tego faktu przed całym światem, ponieważ On jest tym, który odpłaca. Tak więc, kiedy ubogacamy ludzi, również stajemy się bogatymi w Bogu. On widzi, kiedy poświęcamy się dla innych, kochamy nie dających się łatwo kochać, troszczymy się o chorych, karmimy biednych, zbieramy ubrania dla potrzebujących, czy nawet pomagamy finansowo, dając im jakiś dar. On widzi nasze serce i to jest szczodra ofiara.

Być może ktoś z nas uważa, że brakuje mu wielu dóbr materialnych. Bóg chce, abyśmy prosperowali finansowo. On ma upodobanie w dawaniu nam tego, czego pragną nasze serca. Bóg jest królem dawania i daje przez cały czas.  A wiecie, kim są ci ludzie, którzy są bogaci w Bogu? Łatwo jest przyjąć dar albo przyjść do kościoła, aby „dostać coś od Boga”.  Ale ludzie bogaci w Bogu to tacy, którzy planują pokazać się w kościele, by być błogosławieństwem dla Boga i innych. Takie osoby to prawdziwa rzadkość i ten rodzaj ludzi Bóg chce wzbudzić w Polsce. Ludzi, którzy rozumieją, że Bóg jest prawdziwą wartością i dostrzegają wartość innych wokół siebie.

My, ludzie Boży, potrzebujemy zrozumieć Bożą ekonomię i to, jak działa wiara. Duch tego świata każe nam stawiać siebie na pierwszym miejscu i gromadzić rzeczy dla siebie. Zapominamy, że jesteśmy na tej ziemi tylko na jakiś czas. Jeżeli jesteśmy bogaci w Bogu, to mamy depozyt na bankowym rachunku w niebie, którego nic nie może dotknąć. Kiedy jesteśmy bogaci w Bogu, On troszczy się o nasze dziś i nasze jutro. Bóg honoruje tę zasadę, a my musimy dostosować się do Bożego systemu ekonomicznego. Postaw Królestwo Boże na pierwszym miejscu w twoich finansach, w twoim sercu, w harmonogramie każdego dnia, a On zaopatrzy cię w to, czego pragniesz. Jeżeli jesteśmy bogaci w Bogu i ubogacamy ludzi, będziemy naprawdę usatysfakcjonowani. Nigdy nie przebijemy Boga w dawaniu, ale jeżeli chcemy powiedzieć „kocham cię”, musimy przynajmniej spróbować.

Comments are closed.