Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Ciemność w odwrocie

20 grudnia 2016
Comments off
2 035 Odsłon

Mary_maleAlbowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.  (Iz 9:5-6 BW)

Zbliża się wspaniały okres roku, aby przypomnieć sobie o cudzie narodzin Jezusa. Jego narodziny oznaczały trwałą obecność innego Królestwa i innego rządu. Bardzo podobają mi się wszystkie tytuły Jezusa wymienione w Księdze Izajasza, w rozdziale 9.: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. To tylko niektóre z jego tytułów, pod którymi Go znamy. Jest także Królem Królów i Panem Panów, a Jego imię jest wywyższone w naszym kraju ponad wszelkie imię. Jako Król i Cudowny Doradca kieruje naszymi krokami na ścieżki, które przynoszą nam korzyść w życiu. Jest On nie tylko Synem Człowieczym, lecz również Bogiem, który jest z nami. Nie Bogiem odległym i niedostępnym. Jest wszechmocny i może poradzić sobie ze wszystkim, co staje nam na drodze. On jest Ojcem Odwiecznym, to oznacza, że Jego władza i obecność w naszym życiu nigdy się nie skończy. On będzie Ojcem na zawsze, bez końca. W końcu też jest On Bogiem porządku i pokoju szalom. Jest On Księciem Pokoju, a tytuł ten oznacza wysoką pozycję i autorytet.

Narodziny Jezusa oznaczały kres sposobu, w jaki losy świata toczyły się od czasów Ogrodu Eden. Oznaczały początek rozwoju Królestwa Bożego na ziemi. Oznaczały, że Królestwo Boże przyszło i nie miało już nigdy odejść. Rozpoczęło się w małej stajence w Betlejem, lecz rozrosło się na cały świat. Zdaję sobie sprawę z tego, iż istnieje pewne religijne nauczanie, że szatan i królestwo ciemności powstaną, aby je zniszczyć i przejąć władzę, że świat staje się coraz gorszy, więc przygotujcie się. Jednak lektura Biblii pokazuje, że owo nauczanie nie zgadza się z tym, co mówi Bóg. Bóg mówi: „Moje Królestwo, moje rządy i mój pokój nie skończą się”. Oznacza to w gruncie rzeczy, że królestwo ciemności nie jest aż tak silne, jak Królestwo Niebios i właściwie jest w odwrocie. Królestwo ciemności ma swój koniec, który jest tylko kwestią czasu. Królestwo Jezusa z kolei rośnie w siłę, rozrasta się po całej ziemi i niszczy wszelką ciemność na swojej drodze.

Skąd wiem, że to prawda? Biblia wiele mówi o Królestwie Bożym. W Ewangelii Łukasza 11:20 Jezus powiedział: „Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże”. Gdy zatem Bóg wchodzi na scenę, ciemność musi uciekać. Ponadto wszędzie wokół mnie widzę Królestwo Boże w działaniu. Nigdy wcześniej nie było widać tylu uzdrowień, uwolnień i powstającego kościoła. Są to dowody na to, że jedno Królestwo wzrasta, a drugie jest w odwrocie. To właśnie mówili aniołowie pasterzom owej nocy: „Mamy dla was dobrą nowinę, nastało inne Królestwo. To, na które czekaliście. Chwała Bogu na wysokościach, a wam Jego pokój i łaska. A teraz idźcie i poszukajcie owego Króla owiniętego w pieluszki, gdyż nadszedł czas poszerzyć Jego Królestwo”. Pasterze nie tracąc czasu, odnaleźli Księcia Pokoju i zanieśli innym wieść o tym, co widzieli. A ów Król nie pozostał niemowlęciem, lecz wyrósł na wyzwoliciela narodów!

Dziś z odwagą ogłaszam moim ukochanym przyjaciołom w Polsce:  Jest w tym kraju Król, któremu na imię Jezus. On jest Mesjaszem i Zbawicielem świata. Bóg przyszedł, aby być pośród nas. Jego Królestwo jest tutaj w Polsce i przejmuje panowanie. Niszczy ubóstwo, niesprawiedliwości społeczne, chaos, bunt, chorobę i opresję. Ma moc odmienić rząd, gospodarkę, a nawet atmosferę tego kraju. Przychodzi, aby wyzwolić ludzi, uleczyć ich, błogosławić i podnieść na wyższy poziom. Dla nas w Polsce dziecię się narodziło, Syn jest nam dany, i władza nad Polską spoczywa na Jego ramieniu. Władza nad naszym życiem osobistym również spoczywa na Nim.

Narodziny Jezusa są dla nas oznaką, że jest w Polsce mocniejsze i wieczne Królestwo. Że wszystkie obietnice zawarte w Biblii należą do nas, a my możemy rozszerzać to Królestwo. Bóg nie pragnie niczego innego, jak tylko tego, co najlepsze dla Polski i tego narodu. Narodziny oznaczają nowe życie i to właśnie Bóg czyni w tym czasie. Polsko, przygotuj się na nowy sezon, nowe narodzenie i rozprzestrzenianie się Bożego Królestwa w każdym regionie. Tam gdzie On będzie, tam ciemność będzie musiała uciekać bezpowrotnie. Wszędzie gdzie On idzie, ustanawia swoją obecność, radę i pokój. Czas, aby Królestwo Boże przejęło panowanie nad naszym życiem i zaprowadziło pokój. Czas, aby ciemność odeszła, a na jej miejsce przyszła wolność! Sam Bóg przyszedł do tego kraju, a Jego żarliwość zrealizuje cel, który ma dla nas.

Comments are closed.