Blogi
Wołaj z głębi serca (Marzec 19, 2018 1:03 pm)
Boży szlif (Marzec 7, 2018 7:47 pm)
Zacznij działać! (Marzec 1, 2018 10:33 pm)
Duch Święty (Luty 20, 2018 3:12 pm)
Niech stanie się światłość (Luty 12, 2018 11:21 pm)
Mój wybór: trwanie w Chrystusie! (Styczeń 30, 2018 6:41 pm)

Chrzest wodny: kolejny etap w życiu

Jednym z etapów nowonarodzonego człowieka, w jego dalszym rozwoju duchowym jest chrzest wodny. Chrzest wodny występujący jako pokropienia wodą i praktykowany wobec niemowląt, nie jest zgodny z praktyką wczesnego kościoła chrześcijańskiego. Słowo „chrzest” czyli baptiso znaczy „zostać zanurzonym”. Symbolizuje to, co przydarza się każdemu prawdziwie wierzącemu chrześcijaninowi, który powierza swoje życie Bogu i rodzi się na nowo.

Jeśli narodziłeś się na nowo, ale nie podjąłeś jeszcze decyzji przystąpienia do chrztu wodnego na potwierdzenie swojego podążania za Bogiem, najwyższy czas tego dokonać!

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego kursu biblijnego „Fundamenty wiary” zawierającego podstawy nauczania na wybrane tematy bardzo istotne w świetle Pisma Świętego i związane z codziennym życiem wierzącego w Chrystusa.Wykłady prowadzi pastor Janusz Szarzec.

Cykl składa się z 8 wykładów:

1. Zbawienie
2. Chrzest wodny
3. Chrzest Duchem Świętym
4. Wiara
5. Modlitwa
6. Uzdrowienie przez Boga
7. Wolność od demonicznych związań
8. Boża ekonomia – finanse.

Kto może być ochrzczony w wodzie?

Comments are closed.