Blogi
Wołaj z głębi serca (Marzec 19, 2018 1:03 pm)
Boży szlif (Marzec 7, 2018 7:47 pm)
Zacznij działać! (Marzec 1, 2018 10:33 pm)
Duch Święty (Luty 20, 2018 3:12 pm)
Niech stanie się światłość (Luty 12, 2018 11:21 pm)
Mój wybór: trwanie w Chrystusie! (Styczeń 30, 2018 6:41 pm)

Chodzenie w prawdzie

Konfa2015_MDS_1000

Nauczanie „Chodzenie w prawdzie” nagrane podczas Konferencji Mocy Ducha Świętego – 17. października, Chałubiński Tower, Warszawa.

W trakcie konferencji w Warszawie Bóg zmieniał wielu ludzi, dotykając różnych aspektów ich życia.

Podczas ostatniej konferencji, gdy usługiwał Nobin Samson, w trakcie trwania nauczania mówił: „PRZYGOTUJCIE DROGĘ PANU. Na Sali było kilkaset osób, Duch Chrystusa zaczął poruszać się, a ja już nie tylko chciałem Słowa „logos” i ”rhema”, ale chciałem doświadczyć Boga! W chwili gdy w swoim sercu zdecydowałem że przyjmuję, w ciągu 15 sekund usługujący wywołał mnie z tylnej ławki na środek i Bóg przemówił do mnie prawdziwie ustami proroka!

(świadectwo Łukasza)

Prawdziwe chrześcijaństwo w życiu wierzących polega na uczynieniu Jezusa Panem. Izraelici zrobili sobie cielca. Chcieli Boga według siebie samych. Jakiemu Bogu służysz? Czy to Jezus?

Chodzenie w prawdzie - pastor Nobin Samson

Comments are closed.