Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Kościół

Wywiad z Bennym Hinnem!

paź 06, 2021Comments off

Benny Hinn: Duch Święty jest Bogiem obecnym dziś na ziemi. Bóg – Duch Święty – żyje na ziemi, porusza się na ziemi i usługuje na ziemi.

Wywiad z Danielem Kolendą!

kw. 25, 2021Comments off

Daniel Kolenda: Reprezentuję piąte pokolenie kaznodziejów w naszej rodzinie. Mój ojciec jest pastorem, mój dziadek i pradziadek byli pastorami... to w sumie pięć kolejnych pokoleń w linii męskiej.

Boży generałowie – Wielcy reformato...

lis 24, 2020Comments off

Historia jest jak plan naszej przeszłości. Przekazuje nam pewną opowieść wraz z jej wszystkimi błędami i triumfami, która wciąż się powtarza w innym miejscu na osi czasu, w innym pokoleniu, często w innym przebraniu lub nowym sposobie

Zakorzenieni w kościele

lis 11, 2020Comments off

Żyjemy w czasach, kiedy na świecie propagowany jest narcystyczny styl funkcjonowania, czyli kult jednostki. Podkreślanie jej wyjątkowości, indywidualności, niezależności stało się wartością nadrzędną, napędzającą całe społeczeństwa. Internet i social media zachęcają nas do bycia całkowicie niezależnymi, a

Reformacja, która budowała nowożytną Eu...

wrz 06, 2020Comments off

Fenomen reformacji polegał na tym, że odcisnęła swoje piętno na wielu obszarach i w rezultacie stała się jednym z kluczowych czynników budujących cywilizację Zachodu w epoce nowożytnej

Od reformacji do nowej reformacji

mar 06, 2020Comments off

Dziś, podobnie jak w przeszłości, klucz do zmian w społeczeństwie leży w kościele. Oznacza to, że Bóg złożył na nas potężną odpowiedzialność w kontekście losów narodu. Stąd wołanie o nową reformację, która najpierw obejmie chrześcijańskie wspólnoty, a

Pełna ewangelia – biblijny i historyczny...

mar 06, 2020Comments off

„Zauważam, że pełna ewangelia jest coraz rzadziej widoczna w tradycyjnie zielonoświątkowych i charyzmatycznych kościołach” - specjalnie dla „Głosu Przebudzenia” pisze autor Bożych Generałów

Czym jest wizja w kościele?

lis 21, 2018Comments off

Wspólna wizja jest jak paliwo potrzebne do wykonania wspólnej pracy. Kościół bez wizji gromadzi ludzi bez zobowiązań, bez oddania, przychodzących w niedzielę na spotkania.

Wołanie o autentyzm

lut 01, 2018Comments off

Na pytanie - jakim być? Czy bardziej „światowym”, czy bardziej religijnym, istnieje jedna odpowiedź: pełnym Ducha Świętego. Tylko realne doświadczenie Ducha Świętego dawało siłę i moc sprawczą kościołowi, by zmieniać świat.

Powołani do chwały

gru 06, 2017Comments off

Jezus żył według zasady: nie szukam własnej chwały. Wielu chrześcijan, zamiast chwały Pana, wybrało chwałę ludzką, w tym własną. Szczerość lub nieszczerość postawy serca w tej dziedzinie ma swoją kwalifikację u Boga.

Kto dokończy dzieło?

lis 08, 2017Comments off

Gdy nawracamy się do Jezusa i uczymy funkcjonować w kościele, możemy budować swoją służbę stosując niewłaściwe zasady, które znamy ze świata. W kościele rzeczywistość budowania jest inna, niż według zasad pochodzących z systemu tego świata.

Boże wołanie o „Dawidów”

lis 02, 2017Comments off

Bóg pragnie zmiany uwielbienia w kościołach. Odnowienia tego, co zostało zapomniane, zlekceważone i uczynione powierzchownym.

Nowa Reformacja

paź 11, 2017Comments off

Na nowo jednocząca się Europa oddaliła się od ewangelicznych wartości tak bardzo, że wymaga terapii szokowej w postaci kolejnej wielkiej fali duchowej reformacji.

Życie Twoje, a nie śmierć

wrz 25, 2017Comments off

Nasze życie ma być żywym manifestem tego, co ogłaszamy z Bożego Słowa innym ludziom. Mówmy ludziom z Bożego Słowa nie tyle to, co już wiemy, ale to, co już mogą zobaczyć u nas.

Uwielbiaj z całych sił! – Rozmowy o...

sie 21, 2017Comments off

Jak sprowadzić Bożą chwałę na spotkanie? Jak dojść do miejsca najświętszego w trakcie uwielbienia? Co Biblia mówi o pozycji ciała w trakcie uwielbienia? Na te pytania odpowiedzą: pastor Ula Matan oraz Paweł Haponiuk. Krótkie, treściwe filmiki! Polecamy!

Rozpalony kościół – Pastor Ula Mat...

lip 20, 2017Comments off

O jakim ogniu śpiewamy, gdy wołamy "ześlij ogień". Co to jest kościół w ogniu?

Rozmowa z Elą Panek: Dzieci przełomu

lut 24, 2017Comments off

Jak wprowadzić w kościele model służby dziecięcej, który funkcjonuje w Duchu Świętym? - Ela Panek, lider służby dziecięcej

Kiedy ubóstwo zaczęło być cnotą

sie 09, 2016Comments off

Kościół od zarania swojego istnienia był silnie związany z judaizmem, który odrzucał ascezę kultywującą ubóstwo. Żydzi wierzyli, że stworzenie jako pochodzące od dobrego Stwórcy jest Jego darem dla człowieka ku świadomemu i odpowiedzialnemu używaniu. Wszak nierealistycznie surowy

Noe i inni

mar 15, 2016Comments off

Boże postanowienia i plany są od wieków na wieki niezmienne. Bóg postanowił stworzyć człowieka na ziemi. Kiedy ten upadł, Bóg zaczął wdrażać plan przywrócenia porządku, który pewnie już miał przed założeniem świata. Kiedy człowiek skaził całkowicie swoją

Co Senior może dać swojej społeczności?

mar 04, 2016Comments off

Im bardziej z bojaźnią Bożą w coś się angażujemy, tym wolniej się starzejemy, ponieważ „bojaźń Pana przedłuża życie, a lata bezbożnego skracają się” (Przyp. Sal. 10.27). Możemy doświadczać na co dzień, że to Najwyższy „nasyca dobrem życie