Finanse i praca

Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraj...

wrz. 30, 2015Comments off

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.

Ślepi na błogosławieństwo

czerwiec 29, 2015Comments off

Bóg chce Ci błogosławić. Więcej – On już to zrobił, On już tego dokonał w Twoim życiu. Chce tego uczynić więcej. Ale nie możesz tego

Rozdroża, czyli o podejmowaniu decyzji –...

czerwiec 23, 2015Comments off

Ważne jest praktykowanie Słowa Bożego. Jest ono napisane do tego, by je stosować w życiu, nie tylko znać. Nasz przeciwnik też doskonale zna Słowo Boga

Rozdroża, czyli o podejmowaniu decyzji –...

czerwiec 15, 2015Comments off

Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby...

Błogosławieństwo za posłuszeństwo

Maj 27, 2015Comments off

Nasza ufność nie może być w nas samych, tylko w Nim. On jest źródłem, fundamentem, zapłatą. Nie patrz na swoje zasługi, ale też nie patrz

Wyższy wymiar błogosławieństwa

Maj 19, 2015Comments off

Powszechnie uważamy, że winą przed Bogiem Sodomy i Gomory było wielkie zepsucie w tych miastach. Ale czytając wnikliwie ten tekst, można zauważyć, że u podstaw

Mój Bóg El Szaddai

Maj 12, 2015Comments off

To wielkie niebezpieczeństwo dla naszej duszy - nie oddać chwały i dziękczynienia Bogu Wszechmocnemu za to, co posiadamy.

Codzienne powierzanie zasobów

kwiecień 21, 2015Comments off

Pustynia jest po to, aby jej czas kiedyś się skończył.

Wspólnicy – za a nawet przeciw – czę...

kwiecień 14, 2015Comments off

Kogo unikać jako wspólnika?

Wspólnicy – za a nawet przeciw

kwiecień 07, 2015Comments off

Biblia nie zabrania wchodzenia w partnerstwo z innymi ludźmi, przedstawia raczej dobre owoce tego kroku. Sęk w tym, że nie może to być ktokolwiek.

Dziękczynienie warunkiem pomnożenia

marzec 23, 2015Comments off

Nie praktykujesz wdzięczności, dziękczynienia – nie licz na pomnożenie.

Nie jak zaczynasz, ale jak kończysz

marzec 16, 2015Comments off

Chrześcijanina poznaje się nie po tym jak zaczyna, tylko jak kończy.

Namaszczenie do pracy

marzec 09, 2015Comments off

Uczciwa, rzetelna i efektywna praca jest realizacją Bożego planu dla naszego życia.

Pokolenie speedu

lt. 19, 2015Comments off

Jesteśmy pokoleniem speedu.

Ręka gorliwych zdobędzie władzę

lt. 11, 2015Comments off

To nie tylko cecha wrodzona, ale możliwa do wyćwiczenia i wyuczenia umiejętność która pomaga osiągać cele.

Lenistwo – część 2

lt. 04, 2015Comments off

Leń nie orze w jesieni; a gdy w żniwa szuka plonu, nic nie ma.

Lenistwo – część 1

styczeń 27, 2015Comments off

„Jeżeli ktoś nie chce pracować, niech również nie je.”

Dotknięcie Bożej ręki

grudzień 24, 2014Comments off

Pan jest czuły na głos swoich dzieci, słyszy je i nie pozostaje bierny.

Strach przed ziemią obiecaną

grudzień 18, 2014Comments off

Ziemia od Pana jest nasza – nie pozwólmy, aby nie była przez nas zasiedlona przez najbliższe 40 lat.

Brak braków

grudzień 11, 2014Comments off

Przyjmij to przesłanie: Bożą wolą dla twojego życia jest życie bez braków.