All posts by Żaklin Janik

Moje kroki do Szkoły Bożych Liderów

lt. 23, 2017Comments off

Pewnego dnia modląc się o to, że chcę więcej Boga, usłyszałam, że Bożą wolą jest, żebym poszła do Szkoły Bożych Liderów. Moja odpowiedź była następująca: