All posts by Monika Krawczyk

Zakorzenieni w kościele

listopad 11, 2020Comments off

Żyjemy w czasach, kiedy na świecie propagowany jest narcystyczny styl funkcjonowania, czyli kult jednostki. Podkreślanie jej wyjątkowości, indywidualności, niezależności stało się wartością nadrzędną, napędzającą całe

Jonatan – dar od Boga

czerwiec 25, 2016Comments off

Uzdrowienie z niedosłuchu

październik 14, 2015Comments off

Jak się niedawno okazało, podczas poprzedniego pobytu Petera w Polsce wiosną 2015 r. wydarzyło się cudowne uzdrowienie słuchu u jednej z moich sióstr w Chrystusie

Jahwe Rofe – Pan leczy

lt. 14, 2015Comments off