All posts by Kot Kuba

Czysty zysk

marzec 14, 2015Comments off

„weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater”

Efektywnym kotem będąc

marzec 07, 2015Comments off

„Bo z owocu poznaje się drzewo”

Bódł od dawna drań

lt. 27, 2015Comments off

„Jeżeli wół bódł od dawna, a właściciel jego nie pilnował go, odda wołu za wołu”

Twoja paczka czeka na ciebie

lt. 21, 2015Comments off

„Miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze”

No trash

lt. 13, 2015Comments off

„Zamiast miedzi przyniosę ci złoto”

Nadludzkie boje stoczyłem z bratem moim i ...

lt. 07, 2015Comments off

„aby była jak Rachela i jak Lea, które wspólnie wzniosły dom izraelski ” Księga Rut 4:11b

Antenie to powiedz

styczeń 31, 2015Comments off

„Rzeklibyście do tego figowca, wyrwij się z korzeniem…” Ewangelia Łukasza 17:6 b

Pan wielki zagranicą?

styczeń 24, 2015Comments off

„Wielki jest Pan poza granicami Izraela” Księga Malachiasza 1:5b

Chamy w kościele?

styczeń 16, 2015Comments off

„A Cham zobaczył nagość ojca swego i opowiedział o tym poza namiotem” 1 Księga Mojżeszowa 9:22

Gada w ogień

styczeń 09, 2015Comments off

„Oczekiwali więc że spuchnie lub zaraz trupem padnie” Dzieje Apostolskie 28:6a

12 strasznych dni

styczeń 03, 2015Comments off

„Pan najwyższy jest groźny” Psalm 47:3a

Błogosławiony między niewiastami

grudzień 26, 2014Comments off

„Tłusty jest pokarm jego” 1 Mojżeszowa 49:20a

Ulica Wiejska

grudzień 20, 2014Comments off

„Zasobni w mądrość siedzą nisko” Księga Kaznodziei Salomona 10:6b

Omijam koleiny

grudzień 14, 2014Comments off

„Jeśli ślepy ślepego prowadzi…” Ewangelia Mateusza 15:14

40 i 4

grudzień 07, 2014Comments off

„Nie smućcie się jak ci, co nie mają nadziei” 1 List Tesaloniczan 4:13b

Twarde dowody

listopad 29, 2014Comments off

„Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto”

Kto szuka, znajduje – no nie?

listopad 22, 2014Comments off

„O oślice zaś, które ci zaginęły trzy dni temu nie troskaj się” 1 Księga Samuela 9:20a

Psi park

listopad 15, 2014Comments off

„Na zewnątrz są psy ….”

Po prostu się dużo je

listopad 08, 2014Comments off

„Zastawiasz przede mną stół wobec moich nieprzyjaciół” Psalm 23:5a

Spać trzeba umieć

listopad 01, 2014Comments off

„Wszak Bóg i we śnie obdarza umiłowanego swego” (Psalm 127,2).