All posts by Dariusz Niewinowski

Jehoszafat – percepcja a muzyczne uwielbi...

Paź 22, 2014Comments off

Prawdziwe uwielbienie zaczyna się gdy wzrok serca człowieka kieruje się z niego samego, z problemów, okoliczności na Boga, na Jego chwałę, piękno i możliwości!

Avatarska tożsamość

Paź 17, 2014Comments off

„Kim Jestem?”. To fundamentalne pytanie, które zadaje sobie człowiek, ale nie każdy potrafi jednoznacznie się zdefiniować, określić czy opisać.