Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Czym jest wizja w kościele?

21 listopada 2018
Comments off
1 805 Odsłon

„Przyłóż rękę do sztandaru Pana; wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie!” (2 Księga Mojżeszowa 17:16).

Przyłóż rękę do sztandaru Pana

Wizja w kościele jest jak sztandar, wokół którego grupują się ludzie. Jeżeli Bóg daje wizję kościołowi, to jest ona jego manifestem, który wyjaśnia, dlaczego ludzie są razem. Sztandar ma być podniesiony wysoko, tak by wszyscy mogli się wokół niego gromadzić identyfikować. Jeśli wizja w kościele jest jasno określona, to Bóg oczekuje, że ludzie przyłożą do niej rękę. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeśli ktoś należy do kościoła, a nie przykłada się do realizacji wizji – grzeszy. Brak reakcji na realizację Bożej wizji jest grzechem.

Jako chrześcijanie często mamy religijne pojęcie grzechu. „Nie piję, nie palę” – to tylko zewnętrzne, najbardziej spektakularne przykłady niegrzeszenia. Bóg oczekuje, że nasze funkcjonowanie w Duchu pójdzie o wiele dalej. Ludzie w Nazarecie nie zareagowali na przybycie Jezusa. Nie rozpoznali, kim jest i dlatego nie zachowali się tak, jak powinni. W rezultacie Jezus odszedł od nich. Brak „przyłożenia ręki” i reakcji na działanie Boże wśród nas jest grzechem. Jezus mówi następujące słowa: „Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mnę nie zbiera, rozprasza” (Mt 12:30). Bóg daje jasne polecenie. Jeżeli On podnosi sztandar, to oczekuje, że rozpoznamy to, co On robi i przyłożymy do tego rękę. Przynależność do kościoła, który realizuje Bożą wizję, bez przyłożenia ręki do tej wizji, jest działaniem przeciwko Bogu. (…)

Ludzie ochrzczeni wizją

Bóg zamierzył, żeby każdy kościół lokalny miał Jego wizję dla swojego domu. Posiadanie wizji pozwoli mu przejść przez trudny czas, gdyż sztandar domu będzie powiewał przed oczami jego domowników. Będzie czymś, na czym naprawdę można się oprzeć w czasach złych i niesprzyjających. Nie da się prowadzić skutecznej pracy Bożej bez prawdziwej wizji z nieba. (…) Wspólna wizja jest jak paliwo potrzebne do wykonania wspólnej pracy. Kościół bez wizji gromadzi ludzi bez zobowiązań, bez oddania, przychodzących w niedzielę na spotkania. Jest jakąś atrapę, która nie przypomina prawdziwego domu Bożego. Spójrzmy na historię budowy wieży Babel. Zawarta jest w niej ponadczasowa reguła, którą ludzie zrozumieli, ale chcieli wykorzystać w złych zamiarach: „Oto jeden lud, i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynią” (1 Moj 11:6). Jeżeli kościół lokalny ma wizję, a dodatkowo ludzie jednoczy się wokół niej, to powstaje nadnaturalny efekt jedności pomiędzy nimi. Wtedy nie ma dla nich nic niemożliwego.

Jedna wizja w kościele lokalnym

Bóg przyznaje premię dla kościoła, który chodzi w jedności wizji. Biblia mówi, że pierwszy kościół trwał we wspólnocie. To znaczy, wszyscy byli ochrzczeni tą samą wizją. W rezultacie byli jednomyślni i działali zgodnie. Tworzyli ciało, wspólnotę. Zwróćmy uwagę na istotną rzecz. Najpierw ludzie zgodnie z Bożymi zasadami ustanowili strukturę kościoła, w którym było Boże życie, a później Pan codziennie pomnażał liczbę ludzi, którzy dołączali do wspólnoty. Jezus oczekuje, że Jego kościół będzie budowany w oparciu o jedną wizję pochodzącą nieba. Nowotestamentowy kościół nie może funkcjonować w ignorancji. W kościele lokalnym nie może być kilku alternatywnych względem siebie wizji. To nigdy dobrze nie zadziała. Będzie wywoływało kłótnie i podziały. W kościele lokalnym musi być miejsce na realizację jednej wizji, wokół której musi się zintegrować cały zbór. Strategia demoniczna ma na celu uderzyć w wizję kościoła lokalnego przez pokazywanie ludziom alternatywnych wizji i koncepcji, tak by ich podzielić.  A Biblia jasno naucza, że podzielony dom nie ostoi się.

Wizja jest na górze Pana

Kiedy pragniemy poznać duchową wizję, musimy chodzić w Duchu. Jeśli polegamy na duszy, będziemy otwarci na wizję duszy. Rzeczy pomnażają się według rodzaju. Duch ciągnie do ducha, dusza do duszy. Prawdziwa wizja pochodzi z góry, z nieba. Cielesna wizja, zrodzona z duszy, pochodzi z dołu – od ludzi. Musimy wejść na górę Pana, żeby otrzymać prawdziwą wizję. (…)

Pewnych rzeczy nie da się wymodlić ani wyśpiewać, nie da się ich osiągnąć przez ewangelizowanie. Można je zdobyć przez posłuszeństwo i poddanie życia Bogu. Pewne rzeczy zostają objawione przez Ducha Bożego kawałek po kawałku. Wejdź na górę Pana, a zobaczysz pełną wizję dla swojego życia. Jeśli masz parę puzzli, nie buduj z nich pełnej wizji. Wejdź na górę Pana, gdzie otrzymasz pełne zrozumienie twojego życia, pełny obraz w oparciu o kawałki puzzli, które masz z przeszłości. (…)

Konsekwencją odejścia od cielesnej wizji i rozpoznanie prawdziwej drogi Bożej jest wewnętrzny pokój. Każdy usługujący musi przez to przejść, by osiągnąć dojrzałość. Jednak prawdą jest również to, że wielu usługujących nigdy do tego miejsca nie dochodzi. Całe życie biegają za cielesnymi wizjami, które prowadzą do nikąd. (…)

Jeśli nie ma prawdziwej wizji z nieba w kościele, nic prawdziwego się tam nie wydarzy. Dlatego tak ważne jest, by każdy przywódca upewnił się, jaka wizja przemawia do jego życia, jakiej wizji się podporządkował, za czym podąża. Paweł w Liście do Galacjan pisze o dwóch przymierzach reprezentowanych przez dwóch synów Abrahama: Ismaela narodzonego z ciała, oraz Izaaka narodzonego z obietnicy. Ismael w rezultacie realizacji cielesnej wizji został wypędzony sprzed oblicza Abrahama. Natomiast Izaak jako syn obietnicy otrzymał jego dziedzictwo. Ludzie, którzy chcą dziedziczyć obietnicę, będą musieli pozbyć się duchowych podróbek. Tak długo jak będziesz „trzymał się” Ismaela, nie pojawi się na scenie Izaak.

Tekst pochodzi z książki „Kościół pełen chwały” autorstwa pastora Marcina Podżorskiego. (Skróty pochodzą od redakcji).


Zapraszamy na spotkania „Szkoła Służby” przeznaczone dla wierzących zaangażowanych w pracę kościołów  lokalnych, misji i innych grup budujących Ciało Chrystusa. Inauguracja kolejnego sezonu „Szkoły Służby” odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2018 r. w Kościele Chwały w Warszawie. Program zjazdu oraz zgłoszenia: http://www.kosciolchwaly.pl/events/grudzienszkola-sluzby-2/

Comments are closed.