Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Zatrzymaj potop

11 października 2016
Comments off
2 246 Odsłon

Mary_male„I będą się bali na Zachodzie imienia Pana, a na Wschodzie jego chwały, gdyż przyjdzie jak ścieśniona rzeka, na którą napiera powiew Pana.” (Iz 59.19 Biblia Warszawska)

Wezbrana rzeka może stać się nieokiełznanym żywiołem niosącym zagrożenie dla życia ludzi. Woda ma różne oblicza. Ten sam strumyk znany z niedzielnych wypadów na ryby, gdy zaczyna przybierać na sile, robi się niewesoło. Powódź ma siłę niszczenia, bezładnie rozlewająca się woda może unicestwić wszystko, co napotka na swej drodze. W krótkim czasie obejmuje coraz większe tereny. W Księdze Izajasza 59.19, prorok opisuje wroga, który jest jak ścieśniona rzeka. Gdy przejdzie woda, zostawia człowieka bezradnego, zrozpaczonego, zranionego, w zamieszaniu, zmiażdżonego. Gdy cię to spotkało, już wiesz na czym polega prawdziwa powódź. Pamiętaj, że to nie Bóg jest przyczyną tego wszystkiego. Chaos, zniszczenie, beznadzieja, porażka, stagnacja są domeną królestwa ciemności.

Nasz Bóg jest również porównywany do rzeki, ale jego strumienie przynoszą ratunek. W 2 Księdze Samuela 5:20 czytamy, że Bóg jest jak wody, które niosą przełom. To historia zwycięstwa Króla Dawida, który doświadczył przełomu i nadał Bogu imię: „Pan Przełomów”. Gdy Bóg wchodzi na scenę, aby zmierzyć się z naszymi wrogami, jest jak wściekła woda, która usuwa z drogi wszelką przeszkodę. Bóg jest również naszym pasterzem (Psalm 23), On zawsze prowadzi nas na spokojne wody.

Nawet jeśli rzeki twojego życia są wzburzone i chaotyczne, nie bój się. Pamiętaj, Bóg jest zawsze po to, aby cię wyratować, ocalić, uzdrowić, pomóc, przynieść przełom i poprowadzić nad spokojne wody. On niczym powódź zatapia naszych wrogów. Ponadto jako autorytet – prostuje nasze ścieżki. Pozwala, abyśmy odpoczęli w Jego obecności i wiedli spokojny żywot.

Czy widziałeś w telewizji bądź w internecie jakąś scenę z udziałem „powodzian”? Zwykle woda otacza ich domostwa, ludzie siedzą na dachach budynków bądź samochodów, czasem dryfują uchwyceni jakiegoś przedmiotu pośród szarych odmętów. Gdy wróg wdziera się do twojego życia, masz prawo czuć się jak rozbitek pośród zalewającej wody. Natomiast przeciwności nie są mocniejsze niż Bóg, który mieszka w tobie. Więc przestań zachowywać się jak bezbronna ofiara powodzi. Najlepszym rozwiązaniem jest uchwycenie się Bożej obietnicy. Stój w wierze niezachwianie, bo Boża obietnica jest większa, niż nasze problemy. To nie czas, aby modlić się o rozwiązania problemu, po prostu ogłaszaj Słowo!

A co mówi Słowo w takiej sytuacji? Odpowiedź znajdziesz w Księdze Izajasza 59. Czytamy, że Bóg sam przyniesie rozwiązanie: „ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć” (w.1). Gdy nam się wydaje, że Bóg nas nie słyszy, to problem może leżeć po naszej stronie. Dalej czytamy: „Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze, tak że nie słyszy” (w.2). Sprawdź, czy nie jesteś na kogoś obrażony, a może komuś źle życzysz, bądź nie wierzysz w Boże Słowo. To tylko przykłady zachowań, które nie podobają się Bogu. Zanim On przyjdzie do nas z odpowiedzią, musimy wziąć pod lupę pewne obszary w naszym życiu.

Gdy się uporamy z naszym własnym grzechem i oczyścimy serca przed Bogiem, On jest gotowy, aby wysłuchać naszego wołania o pomoc. Jak się do tego zabrać? Wejdź przed Bożą obecność, wyznaj Mu to, co masz w sercu. Potem odpowiedz na Bożą sugestię i załatw to, co było nie w porządku. To początek twojego przełomu. Odblokowuje coś potężnego w niebie i przyciąga Boga bliżej ciebie. Złamane i pokutujące serce jest tym, czego Bóg nigdy nie odtrąci. Wówczas krew Jezusa przykrywa Cię, jesteś czysty przed Bogiem. Jesteś w duchowej rzeczywistości „pod ochroną”, a Bóg ma dostęp do twojego życia, aby cię zbawić. Gdy zawołasz do Niego, on szybko odpowie i ześle pomoc z nieba.

W różnych miejscach w Biblii znajdujemy obraz Boga, który niczym rzeka pokonuje swojego wroga. Duch Boży podnosi nasz standard życia. Wszelki nieporządek musi odejść. W niektórych tłumaczeniach czytamy, że Duch Boga przepędza wroga jak silny wiatr. Tchnienie Boże jest Duchem Boga, które ożywiło Adama, pierwszego człowieka. Bóg wydaje tchnienie i wezbrana rzeka cofa się z naszego życia. W rezultacie wróg zostaje pokonany i wraca pokój. Pokój i Boży ład są znakami „firmowymi” Królestwa Bożego.

Skończył się etap smutku i balansowania na skraju nerwowego załamania. Nadeszła pora, aby zejść z dachu na wpół zatopionego domostwa. To czas uporać się z tym, co ciąży ci na sercu i zbliżyć się do Boga.  Bez wahania zawołaj imienia Pana Przełomów nad swoim życiem. Nie jesteś ofiarą powodzi, jesteś zwycięzcą. Stań na tej obietnicy i obserwuj, jak Jego tchnienie osusza wściekłe fale, aż znikną zupełnie. Wówczas zawołasz: „Gdzie są moi wrogowie? Moje życie jest wypełnione pokojem, jedynie Boga się boję”. Oto co Bóg może zrobić dla Ciebie, gdy się do Niego zwrócisz. Przywraca porządek, jest naszą nadzieją w czasach, w których żyjemy.

Comments are closed.