Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Wyzwolenie w zasięgu ust

18 kwietnia 2018
Comments off
1 551 Odsłon

Wznowiliśmy wydanie książki Johna Eckhardta: „Modlitwy, które wypędzają demony”. Książka zawiera zbiór modlitw i słów pochodzących ze Słowa Bożego, które przynoszą przełamanie każdej demonicznej opresji. Słowo Pańskie jest niczym młot kruszący skały na drobne kawałki (Jr 23:29). Te modlitwy przeznaczone są dla wiernych spragnionych przełomów w życiu, przełomów w ich miastach, rejonach, krajach. Ta książka nauczy was modlić się z mocą i objawieniem. Poniżej zamieszczamy fragmenty rozdziału poświęconemu uwolnieniu i oswobodzeniu oraz kilka wersetów, którymi można modlić się za naród.

Bóg wielokrotnie interweniował, aby uwolnić Izrael od gnębiących go problemów. Jako naród Izrael narodził się w wyniku boskiego uwolnienia. Król Dawid był wiele razy wyswobodzany, prosił Pana o wybawienie, a Bóg go wysłuchiwał (Ps 34:4). Pan odpowiada na modlitwy swojego ludu, a wyzwolenie to dowód Jego miłości i łaski.

Słowo „zbawienie” jest tożsame z uwolnieniem, a Biblia pełna jest historii zbawienia i wyswobodzenia. Jednym z ważniejszych objawień jest objawienie samowyzwolenia. Możemy uwolnić się spod wpływów ciemności (Iz 52:2), możemy sprawować władzę nad własnym życiem, a Jezus powiedział nam, byśmy najpierw wyrzucili belkę z oka swego (Łk 6:42). Słowo „wyrzucić” jest używane także w kontekście wyrzucania demonów (gr. ekballo).

Weźcie we własne ręce duchową odpowiedzialność za własne życie, nie polegajcie na nikim innym, kto miałby zapewnić wam duchową pomyślność. Ogłaszajcie Słowo nad swoim życiem i módlcie się modlitwami, które wypędzają demony.

Wszyscy, którzy doznali uwolnienia, przyszli do Jezusa lub zostali do niego przyniesieni – ktoś musiał przejąć inicjatywę, zrobić pierwszy krok. U początku każdej drogi leży decyzja; nie możecie pozwolić, aby pasywność pozbawiła was wyzwolenia. Otwórzcie usta – wyzwolenie jest w zasięgu waszych ust. Wiele osób nie jest usatysfakcjonowanych jakością swojego życia – niektórzy z was zmagają się z każdym dniem, przepełnia ich poczucie klęski i zwątpienia. Inni borykają się ze stresem, który powoduje problemy fizyczno-emocjonalne. Jezus spędził wiele czasu, służąc uciśnionym; tłumy przychodziły do niego, aby zaznać uzdrowienia lub uwolnienia od złych duchów.

Uwolnienie jest chlebem dzieci Bożych – każde dziecko Boże ma prawo do korzystania z dobrodziejstw wyzwolenia, które przynosi wolność i radość. Widzieliśmy już tysiące wierzących, uwolnionych od demonów dzięki modlitwie z mocą. Uwalnianie jest służbą cudów. Przełomy, których doświadczycie, są ponadnaturalne; ujrzycie wiele uzdrowień i zniszczenie kajdan, które niewoliły wiernych od wielu lat. Ukryte korzenie zła zostaną zdemaskowane i usunięte. Okaże się, że teoretycznie niemożliwe do rozwiązania problemy są rozwiązywalne. Przeszkody, które do tej pory ciągle utrudniały wam życie, znikną. Przerwiecie błędne koło porażek. Frustracja i rozpacz zostaną wyeliminowane dzięki walce modlitewnej, a zniechęcenie i rozczarowanie będą pokonane. Zapomnicie o problemach życiowych, niedających wam do tej pory spokoju, zaznacie w końcu prawdziwego spokoju i będziecie cieszyć się życiem w obfitości.

Niepowodzenia rodzą zgorzknienie, ale możemy im zapobiec dzięki modlitwom walki. W miejsce porażek pojawi się pomyślność i sukces; w kolejnych dziedzinach waszego życia dokonacie wielkich kroków naprzód. Wasze stosunki z innymi ludźmi, finanse, służba, projekty, którymi się zajmujecie, ulegną poprawie. Celem uwolnienia jest bowiem usunięcie duchowych przeszkód, które utrudniają wam postęp. Możecie doświadczyć, jak wróg zostaje wyrzucony z waszego życia. Możecie wieść życie wolne od zniewolenia i demonicznej opresji, a zwycięstwa doświadczać przez modlitwę, której słowa mają ogromną moc i niszczą dzieła ciemności. Ci, którzy doświadczyli wyzwolenia i uwolnienia, zauważą znaczne zmiany. Czasami zachodzą one stopniowo, a czasami – w jednej chwili. Ale rozmiar samych zmian jest zawsze ogromny – towarzyszą im radość, wolność, pokój i pomyślność. Ich owocem jest lepsze duchowo życie, pełne siły i świętości. Aby doznać przełomu, uzbrójmy się w cierpliwość. (…) Im większą wolność otrzymujecie, tym szybciej musicie wzrastać i brać ziemię w posiadanie.

Powierzono wam władzę, aby wiązać i rozwiązywać (Mt 18:18). Słownik Webstera tłumaczy znaczenie słowa „wiązać” jako „unieruchomić, ograniczyć, powstrzymać jak za pomocą więzów, zmusić dzięki posiadanej władzy, mieć na kogoś hamujący wpływ”. Oznacza to także aresztować, zatrzymać, skuć, uprowadzić w niewolę, przejąć władzę, zamknąć, ograniczyć swobodę, sprawdzić, pohamować. W imieniu Jezusa mamy prawo i władzę, aby wiązać dzieła ciemności. A dzieła ciemności obejmują grzech, nieprawość, perwersję, chorobę, ułomność, słabość, śmierć, zniszczenie, przekleństwa, czary, magię, wróżenie, biedę, nędzę, niepokój i niezgodę, pożądliwość, dumę, bunt, cierpienie, zamieszanie.

Dano nam władzę i prawo, abyśmy usunęli ten brud z własnego życia i istnień tych, którym usługujemy. Rozwiązywanie oznacza odwiązywanie, uwalnianie z więzów, odłączanie, rozłączanie, oddzielanie, separowanie, odzyskiwanie wolności, wyswobodzanie się, rozrywanie kajdan, rozcinanie pęt, wypuszczanie, otwieranie, przywracanie wolności, przebaczanie. Ludzie muszą uwolnić się od przekleństw, demonicznych spuścizn, duchów rodzinnych, poczucia winy, wstydu, potępienia, kontrolowania, dominacji, manipulacji, zastraszania, kontrolowania myśli, religijnych barier, choroby, zwiedzenia, fałszywego nauczania, grzechów, złych zwyczajów, cielesności, światowości, demonów, tradycji, bezbożnych związków duchowych, bezbożnych obietnic i przysiąg, niegodnych słów, złych uroków, irytacji, czarów, urazów i kultów. W imieniu Jezusa powierzono nam władzę i moc, abyśmy uwolnili od wpływu tych błędów samych siebie i ludzi, którym służymy.

Modlitwy o naród (fragment)

Modlę się o przywódców Polski, aby doszli do światłości (Iz 60:3).

Zanoszę błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za przywódców i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości (1 Tm 2:1-2).

Niech nasi przywódcy panują sprawiedliwie, niech kieruje nimi bojaźń Pańska (2 Sm 23:3).

Niech nasi przywódcy oddadzą pokłon Panu, niech Mu służy mój naród (Ps 72:11).

Modlitwy obfitości i uwolnienia finansów (fragment)

Łamię w imieniu Jezusa wszelkie plany nieprzyjaciela, wymierzone w moje pieniądze.

Łamię w imieniu Jezusa wszystkie przekleństwa ubóstwa, braku, nędzy, długu i niepowodzenia.

Najpierw szukam królestwa niebieskiego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne jest mi dane (Mt 6:33).

Panie, naucz mnie tego, co wychodzi na dobre, poprowadź mnie drogą, którą mam iść (Iz 48:17).

Ty jesteś Jahwe Jireh, mój zaopatrzyciel (1 Moj 22:14).

Ty jesteś El Szaddaj, zapewniasz mi więcej, niż potrzebuję.

Dostatek i bogactwo są w domu moim, ponieważ boję się Ciebie i rozmiłowałem się w Twoich przykazaniach (Ps 112:1-3).

Błogosławieństwo Pana, wylane na moje życie sprawia, że się wzbogacam.

Jestem błogosławiony wchodząc i wychodząc.

Jestem sługą Bożym, on raduje się, gdy dobrze

Uwolnij biednych i uciśnionych z mojego kraju (Ps 72:12-13).

Niech Pan ustanowi swoje rządy nad moim narodem, niech jego wrogowie liżą proch (Ps 72:8-9).

Skieruj serce przywódców Polski tak, aby się Ciebie bali (Prz 21:1).


Fragment rozdziału 5: „Doświadczenie uwolnienia i oswobodzenia” (skróty od redakcji)

Przejdź do sklepu

Comments are closed.