Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Służba prorocka we współczesnym kościele

28 września 2016
Comments off
3 343 Odsłon

„Służba prorocka w Starym i Nowym Testamencie” – głoszenie pastora Marcina Podżorskiego podczas seminarium Szkoła Służby, 25.09.2016.

Zadaniem proroka jest doprowadzenie ciała Chrystusa do dojrzałości. Tak jak pozostałe służby, powinien pracować nad tym, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania  (Ef.4.11:16). Prorocy działają w wymiarze:  zbudowania, pocieszenia i zachęcenia. Bóg chce nie tylko „pukać” do kościołów od czasu do czasu, ale chce w nich zamieszkać na stałe. Dar proroczy powinien budować ciało Chrystusa, tak by ludzie usługiwali nim sobie wzajemnie w kościele (por.1 Kor.14.1:33).

W Starym Testamencie tylko prorok, król i kapłan mieli do czynienia z namaszczeniem Ducha Świętego. Bóg przemawiał do ludzi przez te trzy urzędy. Ludzie przychodzili do proroka jak do wyroczni np. Saul poszedł do Samuela, bo zgubił oślice i nie mógł ich znaleźć. W czasach Nowego Testamentu Duch Święty mieszka w wierzących. Bóg chce nas osobiście prowadzić, więc nie potrzebujemy udawać się do kogoś, kto nam powie, którędy mamy iść. Jeżeli jednak nie umiemy wziąć bezpośrednio od Boga rady, możemy iść do pastora, liderów czy starszych i poprosić o radę Bożą, ale nawet wtedy nie idziemy do nich jak do wyroczni. Sami musimy rozsądzić tę radę we własnym sercu.

Każde proroctwo jest cząstkowe, to my jesteśmy osobiście odpowiedzialni za swoje decyzje. Proroctwo musi być dla nas zrozumiałe, byśmy mogli na nim budować swoje życie. Zrozumienie przychodzi przez Ducha Świętego, mieszkającego w nas. Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, czy realizuje Bożą wizję dla samego siebie.

Nadchodzi czas uwolnienia kościołów z niemocy, onieśmielenia, źle rozumianej poprawności, nauczań, które nie zmieniają życia ludzi. Bożym pragnieniem jest, że kościół widzi, słyszy, mówi i robi to, co Duch Święty pragnie zrobić poprzez ciało Chrystusa na ziemi.

opracowanie redakcyjne

Comments are closed.