Blogi
Zrób krok w kierunku Boga (Styczeń 16, 2018 9:29 pm)
Poznanie Boga radykalnie zmienia człowieka (Styczeń 15, 2018 9:56 pm)
Ofiara Jezusa a Msza Święta (Styczeń 11, 2018 1:48 pm)
Silny lider – możesz nim być! (Styczeń 11, 2018 12:47 pm)
Nowy Rok – nowy Ty! (Styczeń 5, 2018 12:09 pm)
Wejdź do Ziemi Obiecanej (Grudzień 13, 2017 11:03 am)

Skromność moja

KotKuba_Biblia_1000

Tekst: Kot Kuba

„Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je temu, komu chce” (Dn 4:22b)

Moja, kota Kuby, skromność znana jest wszystkim ludziom, ponieważ Pan jest blisko. Najskromniejszym człowiekiem na ziemi był Mojżesz, zaraz potem idzie redaktor poczytnego Magazynu, a u kotów rzecz się ma wiadomo jak, na czele peletonu świętych podążam ja, kot Kuba.

Słuchaliśmy ostatnio z moją panią nauczania o Nabukadnezarze i byłem bardzo zachęcony. Jak państwo wiecie, noszę królewskie namaszczenie i już widziałem siebie oczami wiary jako wielkie drzewo, w którego cieniu chronią się całe narody. Niestety kaznodzieja szybko przeszedł do mniej ciekawego tematu: pycha. I żeby tylko na chwilę, gdzie tam. Zaczął skakać po całej Biblii, werset za wersetem, które układały się w spójną całość i nie mogłem się nadziwić, że nawet w takiej sprawie może go prowadzić Duch Święty. Pierwsza znudziła się moja pani i poszła po coś do lodówki, ja zaraz też pobiegłem do miski. Tak właściwie, to ja, kot Kuba słucham tylko naszych nauczań, a to było skądinąd. Głęboko wierzę bowiem w jeden ośrodek nauczania w kościele.

Wróciliśmy na szczęśliwe zakończenie opowieści. Teraz wiem, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i daje je komu chce. A chce dać mi, kotu Kubie.

Tags

Comments are closed.