SBL – Kuźnia Bożych Liderów

9 stycznia 2015
Comments off
2 793 Odsłon

Wywiad z Pastorem Kościoła Chwały – Marcinem Podżorskim oraz Pastorem i Dziekanem Szkoły Bożych Liderów – Januszem Szarcem.

 

Cel:  W lutym tego roku rusza Szkoła Bożych Liderów. Jaki jest cel rozpoczęcia stacjonarnej szkoły? Dlaczego teraz, gdy niemal nikt nie prowadzi szkół stacjonarnych?

Marcin Podżorski: W 2011 roku, podczas wizyty w Kansas City w Kościele Word Revival Church, uczestniczyłem w zajęciach tamtejszej stacjonarnej szkoły biblijnej. Wtedy otrzymałem słowo od Boga, że za jakiś czas tego typu szkoła powstanie w Warszawie. Po upływie trzech lat, w październiku 2014 roku, Bóg potwierdził, iż to jest odpowiedni czas, żeby ruszyć ze szkołą.Organizujemy ją na słowo Boże wyzwolone do nas. To co się dzieje na tzw. chrześcijańskim rynku nie ma znaczenia. Robimy to, ponieważ wiemy, że Bóg do nas mówi w tej sprawie.Celem szkoły jest wyszukanie i znalezienie odpowiednich ludzi, którzy są gorący dla Boga, ale nie wiedzą, jak wejść w kolejne etapy duchowego życia. Widzę w Polsce mnóstwo ludzi pragnących iść dalej, ale nie wiedzących gdzie mają pójść. Szkoła ma pomóc im, krok po kroku, zbudować objawienie oraz charakter chrześcijański.

Cel: Jaki będzie charakter szkoły? Tematy i tryb nauczania?

Janusz Szarzec: Będziemy zmierzać w kierunku uzdolnienia i uwolnienia każdego studenta do usługiwania w mocy Ducha Świętego, w tym do skutecznej, przełamującej modlitwy, uzdrawiania chorych i wypędzania demonów, osobistej ewangelizacji oraz do głoszenia Słowa Bożego. Praktyczne zajęcia ewangelizacyjne „w terenie”, ćwiczenia w konstruowaniu i wygłaszaniu Słowa, prowadzenie grupowej modlitwy i uwielbienia – to wszystko będzie miało na celu ukształtowanie mocnych wierzących, którzy potrafią stawić czoła codziennym wyzwaniom, ale także wziąć udział w budowaniu silnych kościołów lokalnych w naszym kraju. Tym bardziej, że studenci będą mieli niepowtarzalną okazję uczestniczenia w życiu kościoła lokalnego zorientowanego na przebudzenie i uczenia się, jak funkcjonują jego poszczególne służby. Dodatkowym walorem pobytu w szkole będą comiesięczne kilkudniowe seminaria z gośćmi z zagranicy, którzy swoje przedpołudnia poświęcą na sesje ze studentami. Bo każdy dzień w SBL będzie rozpoczynał się godzinną, intensywną modlitwą i wspólnym uwielbieniem Boga, po których nastąpią 3 sesje nauczające przedzielone przerwami. A tematy (będzie ich w sumie 20) są dobrane z myślą o bezpośrednim przygotowaniu wierzącego do usługiwania. Nie zabraknie takich, które dostarczą słuchaczom niezbędnej wiedzy biblijnej i historycznej (przegląd ksiąg Starego i Nowego Testamentu, życie i służba Jezusa, historia Kościoła i przebudzeń, służba kobiet itd.). Oczywiście nie zabraknie też nauczań fundamentalnych w życiu każdego chrześcijanina jak: dynamika wiary, modlitwa i walka duchowa, ewangelizacja i misje, powodzenie itd.Każdy temat zakończy się testem – sprawdzianem nabytej wiedzy. Absolwenci SBL otrzymają świadectwa jej ukończenia.

Jestem przekonany, że pobyt w tej szkole pozostanie niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich jej uczestników, przygodą wiary, która na zawsze zrewolucjonizuje ich życie!

Cel: Dla kogo przeznaczona jest szkoła, jakie kwalifikacje powinni mieć kandydaci?

Marcin Podżorski: Jest ona dla każdego, kto chce więcej od Boga. Po pierwsze, jest ona dla usługujących, którzy chcę wejść na nowy poziom objawienia w służbie. Po drugie, dla chrześcijan, którzy chcą stać się w pełni wyposażonymi do życia ludźmi. Którzy chcą bardziej efektywnie służyć Bogu. Jeżeli staniesz się wierzącym, który przełamuje okoliczności, to zobaczysz tego efekty w każdej dziedzinie swego życia, np. w rodzinie, w biznesie.

Kandydaci powinni być głodni Boga i chcieć się uczyć. Jeśli te cechy będą mieli, ta szkoła uformuje ich w nowy sposób.

Cel: Dla wielu studentów szkoła będzie punktem zwrotnym w ich życiu, powołaniu. Jak widzisz nowe pokolenie usługujących i liderów w naszym kraju?

Marcin Podżorski: Nowe pokolenie wchodzące na scenę będzie miało łatwiej, bo będzie miało swych ojców tu w Polsce. Będą mogli czerpać z dorobku wcześniejszych pokoleń i wzorca starszych wierzących. Wierzę, że jesteśmy w stanie przełamać to polskie przekleństwo funkcjonowania bez prawdziwego objawienia i budowania w duszy.

Cel: Uczestnictwo w szkole wiąże się z przyjazdem na kilka miesięcy do Warszawy, zostawieniem pracy, znalezieniem źródła utrzymania na czas studiów – to praktyczne wyzwania ale i możliwość doświadczenia realności wiary w codziennym wydaniu. Sam kiedyś to przeżyłeś – czego Cię to nauczyło? Co poradzisz przyszłym studentom?

Janusz Szarzec: Konkretnie będą to 4 miesiące inwestycji w swój duchowy rozwój, czas przyśpieszonego wzrostu i wewnętrznej transformacji. Owszem, zwłaszcza dla osób spoza Warszawy, będzie się to wiązało z szeregiem wyrzeczeń i tymczasowych trudności w postaci znalezienia dla siebie lokum (tu postaramy się pomóc studentom w znalezieniu korzystnej oferty), być może koniecznością znalezienia pracy na część etatu itd. Zdajemy sobie sprawę z tych niedogodności, lecz z doświadczenia wiem, że taki chwilowy wysiłek jest niczym z perspektywy tego, co osoba w zamian zyska. Sam wiele lat temu podjąłem decyzję wyjazdu za granicę do szkoły biblijnej, za którą trzeba było płacić (i to jak na polskie warunki, wtedy bardzo dużo), nie mówiąc o utrzymaniu na miejscu.

Imaliśmy sie różnych prac po to, by móc studiować, mieć co jeść. Ale też na każdym kroku Bóg odpowiadał nam na naszą wiarę i nie zamieniłbym tamtego doświadczenia na żadne inne – do dzisiaj procentuje ono w moim życiu z Bogiem. Poza tym, jeśli Bóg stoi za tym wyborem, pojawią się i rozwiązania, potrzebne finanse, praca, mieszkanie. Warto jednak zawczasu podjąć konkretne przygotowania do przyjazdu do Warszawy: nawiązać kontakt ze znajomymi ze stolicy bądź z Kościołem Chwały, zorientować się na lokalnym rynku pracy i mieszkaniowym, mieć ze sobą pieniądze na start(przynajmniej pierwszy miesiąc) i z ufną odwagą pojawić się co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem semestru (16.02.2015) w Warszawie. Jeszcze lepiej, gdy możesz przyjechać do Szkoły razem z przyjaciółmi – wówczas Wasze możliwości rosną. Życzę każdemu zainteresowanemu SBL-em, by nie się nie poddawał trudnościom, a spotkamy się na inauguracji roku. Do zobaczenia!

 

UWAGA! Bliższe informacje dotyczące SBL oraz ankieta zgłoszeniowa dostępne na stronie www Kościoła Chwały.

Comments are closed.