Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Rozdroża, czyli o podejmowaniu decyzji (część 2)

23 czerwca 2015
Comments off
2 858 Odsłon

Tekst: Leszek Sikora

„Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło” (Joz.1.8)

​Podejmowanie decyzji jest oznaką naszej dojrzałości – to ciężar i odpowiedzialność, z którą musimy się zmierzyć. To cytat z poprzedniego tygodnia. Wszyscy wiemy, iż od tego nie ma ucieczki i niepodejmowanie decyzji doprowadza nas do pasywności, bezsilności i braku progresu w naszym życiu. W oparciu więc o co mamy podejmować decyzję? Jakie rzeczy, czy głosy powinny mieć na to wpływ? Na co zwracać uwagę, jako ludzie wierzący, a co ignorować? Jest to próba wskazania istotnych czynników, lecz na pewno nie kompletna i całkowita.

Wpływ słowa Bożego na moją decyzję. Czy Biblia coś na ten temat mówi? To mądre, aby czerpać z doświadczenia i z głębokości doświadczeń Bożych mężów. W Biblii wiele rzeczy jest uregulowanych, pewne są nakazane – „rób tak”, inne zabronione –„tego unikaj”. Nie możesz rozwinąć duchowej mądrości bez medytacji nad Bożym Słowem. W przytoczonym powyżej cytacie, Bóg nakazał na samym początku służby Jozuego wnikliwe jej studiowanie. Wręcz zapowiedział Jozuemu, że jego powodzenie i szczęście będzie zależało od studiowania słowa. Parafrazując ten fragment, możemy powiedzieć, abyśmy studiowali Boże Słowo, Jego prawdy i zasady, rozmyślali nad nim w nocy i dzień – a wtedy poszczęści się naszej drodze i będziemy w mądrości podejmowali dobre decyzje. ​Ważne jest praktykowanie Słowa Bożego. Jest ono napisane do tego, by je stosować w życiu, nie tylko znać. Nasz przeciwnik też doskonale zna Słowo Boga i nawet je cytuje. Różnica polega więc na zastosowaniu. Dzisiejsze kościoły są pełne ludzi znających słowo, ale żyjących według innych reguł.

Nasze doświadczenia z przeszłości. Każdy z nas ma już swoją unikalna bazę doświadczeń. Mamy doświadczenia sukcesu i doświadczenia porażki. Obie sfery są bardzo ważne. Nie należy ich ignorować. Wykorzystaj ten bagaż, który nosisz w sobie. Jest on unikalny – bo TWÓJ.

Głos Ducha Świętego w nas. To potężne i nieograniczone narzędzie w nas. To sam Bóg przez Ducha Świętego daje Ci przynaglenie lub dystans. Umieszcza myśli w naszej głowie i daje delikatny podszept. On wprowadza pokój do myśli, lub powoduje jego brak. On podpowiada, czy to prowadzi do życia, czy śmierci.

„Lampą Pańską jest duch człowieka: on głębię wnętrza przenika” (Przyp.Sal.20.27)

Warto uczyć się posłuszeństwa i być wyczulonym na głos Ducha w nas. Duch Święty przebywa w naszym duchu, dlatego Bóg musi porozumiewać się z nami za pośrednictwem naszego ducha. Nasz duch otrzymuje informacje od Niego.

Co mądrzy doradcy by mi doradzili? Inni już może szli tą drogą.

Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo (Przyp.Sal.11.14)

Słuchanie mądrych doradców jest w naszym interesie, ale to my ponosimy końcową odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Warto zawsze zasięgnąć opinii innych braci, najlepiej kilku, lecz musimy zdawać sobie sprawę, że tu powinna być doza ograniczonego zaufania. Lepiej takie rady wysłuchać i rozważać jakiś czas w sobie.

Profesor Bartoszewski powiedział kiedyś, że wybory życiowe dzieli na dwie grupy: te które „warto” i te które „się opłaca”. Jest w tym bardzo głęboka myśl i życzę każdemu, aby to co warto jednocześnie się nam opłacało.

Comments are closed.