Rozbicie więzów religii

5 kwietnia 2018
Comments off
2 158 Odsłon

Głoszenie zarejestrowane podczas konferencji w Katowicach (cz.4): „Rozbicie więzów religii”

„Religia to imitacja Bożego działania. W duchowej rzeczywistości namaszczenie przechodzi z ojca na syna, a religia buduje denominacje. W denominacji nie ma ojca, jest urzędnik. W denominacjach ludzie błąkają się jak owce bez pasterza. Przychodzi rozbrat prawdziwego działania Boga z religią, prawdziwego działania Ducha od pustych struktur, prawdziwego Kościoła Pana Jezusa od religijnych pozorów. Czy chcesz opowiedzieć się za religią czy za żywym Bogiem?” – pastor Marcin Podżorski

Comments are closed.