Blogi
Teologia Boża a teologia Jonasza (Czerwiec 18, 2018 6:12 pm)
Czy jesteś bogaty w Bogu? (Czerwiec 7, 2018 7:06 pm)
Prawdziwe objawienie (Maj 23, 2018 10:38 pm)
Potrzebujemy osobistego objawienia (Maj 10, 2018 3:54 pm)
Maria z Betanii (Kwiecień 30, 2018 2:34 pm)

Rozbicie więzów religii

Głoszenie zarejestrowane podczas konferencji w Katowicach (cz.4): „Rozbicie więzów religii”

„Religia to imitacja Bożego działania. W duchowej rzeczywistości namaszczenie przechodzi z ojca na syna, a religia buduje denominacje. W denominacji nie ma ojca, jest urzędnik. W denominacjach ludzie błąkają się jak owce bez pasterza. Przychodzi rozbrat prawdziwego działania Boga z religią, prawdziwego działania Ducha od pustych struktur, prawdziwego Kościoła Pana Jezusa od religijnych pozorów. Czy chcesz opowiedzieć się za religią czy za żywym Bogiem?” – pastor Marcin Podżorski

Comments are closed.