Blogi
Charakter w ogniu prób (Listopad 21, 2017 11:59 pm)
Unikanie ducha plotkarstwa (Listopad 14, 2017 5:50 pm)
Wbrew odczuciom: Nie jesteś sam (Październik 31, 2017 2:06 pm)
Cena bycia wielkim (Październik 24, 2017 3:09 pm)
Przełamywanie przeszkód (Październik 17, 2017 2:22 pm)
Para w gwizdek (Wrzesień 30, 2017 5:30 pm)

Przygotuj się

Tekst: Urszula Podżorska

Każdy z nas potrzebuje poświęcić czas, by przygotować się do pracy na niwie pańskiej.

„Wielu jest powołanych, ale mało wybranych”.

Każdy z nas potrzebuje poświęcić czas, by przygotować się do pracy na niwie pańskiej. To musi być czas zupełnej szczerości przed Bogiem. Właściwa wizja i pasja do Bożych rzeczy są kluczowe w przygotowaniu.

Niwą pańską może być nasza rodzina, praca, szkoła, itp. Wszędzie tam potrzebujemy być nie tylko powołani, ale również wybrani.

Być wybranym to znaczy być zdolnym do ustanawiania Królestwa Bożego w tych miejscach. Żeby tak się stało, to Królestwo potrzebuje być objawione i utwierdzone najpierw w nas samych. Królestwo Boże jest bezwzględnie połączone z Jezusem, z poznawaniem Go, przebywaniem w Jego obecności, doświadczaniem Jego mocy. Dalej związane jest z wykonywaniem Jego Słowa.

Otwarte serce rozpoznaje wartość Słowa Bożego, pokonuje strach, oczyszcza się, by wydać wielki owoc. Czy jesteś latoroślą trwającą w krzewie winnym, z którego czerpiesz soki życia? Jest czas, by każdy z nas upewnił się, że jest gałęzią wszczepioną w krzew winny, czerpiącą soki z życia Jezusa.

Przychodzi czas, że bez głębokiej identyfikacji z Nim, Jego planami, czerpania z Jego życia, nie będziesz w stanie ostać się w wierze i dokończyć wyznaczonego przez Niego biegu.

Uda Ci się, bo nie jesteśmy z tych którzy się cofają i giną, ale idą i wydają owoc.

Comments are closed.