Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Przygotuj się

18 lutego 2015
Comments off
2 133 Odsłon

Tekst: Urszula Podżorska

Każdy z nas potrzebuje poświęcić czas, by przygotować się do pracy na niwie pańskiej.

„Wielu jest powołanych, ale mało wybranych”.

Każdy z nas potrzebuje poświęcić czas, by przygotować się do pracy na niwie pańskiej. To musi być czas zupełnej szczerości przed Bogiem. Właściwa wizja i pasja do Bożych rzeczy są kluczowe w przygotowaniu.

Niwą pańską może być nasza rodzina, praca, szkoła, itp. Wszędzie tam potrzebujemy być nie tylko powołani, ale również wybrani.

Być wybranym to znaczy być zdolnym do ustanawiania Królestwa Bożego w tych miejscach. Żeby tak się stało, to Królestwo potrzebuje być objawione i utwierdzone najpierw w nas samych. Królestwo Boże jest bezwzględnie połączone z Jezusem, z poznawaniem Go, przebywaniem w Jego obecności, doświadczaniem Jego mocy. Dalej związane jest z wykonywaniem Jego Słowa.

Otwarte serce rozpoznaje wartość Słowa Bożego, pokonuje strach, oczyszcza się, by wydać wielki owoc. Czy jesteś latoroślą trwającą w krzewie winnym, z którego czerpiesz soki życia? Jest czas, by każdy z nas upewnił się, że jest gałęzią wszczepioną w krzew winny, czerpiącą soki z życia Jezusa.

Przychodzi czas, że bez głębokiej identyfikacji z Nim, Jego planami, czerpania z Jego życia, nie będziesz w stanie ostać się w wierze i dokończyć wyznaczonego przez Niego biegu.

Uda Ci się, bo nie jesteśmy z tych którzy się cofają i giną, ale idą i wydają owoc.

Comments are closed.