Program partnerstwa

14 września 2017
Comments off
1 320 Odsłon

PROGRAM PARTNERSTWA

„…wy byliście jedynym zborem, który był wspólnikiem moim w dawaniu i przyjmowaniu (…) Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro. (…) A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” (Fil 4.15;19)

Możesz uczestniczyć w pracy Kościoła Chwały poprzez Program Partnerstwa

To propozycja dla wierzących, którym podoba się nauczanie Kościoła Chwały i chcą błogosławić finansowo jego pracę. Jeśli uważasz, że to, co robimy jest ważne, możesz nas błogosławić, a będziesz błogosławiony!

Zbawione, uwolnione, uzdrowione osoby. Ewangelia głoszona na ulicach, nowe pokolenie wierzących wdrażane w Szkole Bożych Liderów do uczniostwa. Lokalne grupy i kościoły zakładane i wspierane w rozwoju. Przywódcy i liderzy kształtowani na cyklicznych konferencjach i seminariach. Prorocze i przełamujące uwielbienie. Nowy wzorzec Kościoła Dziecięcego i pracy z młodzieżą. Działania społeczne, programy wydawnicze, portal CEL.

Naszą wizją jest budowanie apostolskiego Kościoła, który ma wpływ na losy tego kraju, a także Europy. Kościoła głoszącego bezkompromisową prawdę Bożego Słowa, egzekwującego moc i autorytet Bożego Królestwa.  A przede wszystkim – Kościoła pełnego Bożej obecności.

Więcej informacji: program partnerstwa

Comments are closed.