Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Poselstwo na 2016 rok

1 stycznia 2016
Comments off
3 567 Odsłon

Tekst: Marcin Podżorski

Na podstawie 1 Moj. 26  – Izaak w Gerarze i Beer Szebie

Wierzę, że Bóg formułuje poselstwo dla nas na ten rok. To jest poselstwo dla Kościołów Chwały i wszystkich osób związanych z tym ruchem. Weź to Słowo i użyj go w tym roku, aby to przesłanie mogło się w pełni zamanifestować w twoim życiu i życiu Kościoła.

Potem nastał głód w kraju. (…) Nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj w kraju, o którym ci powiem (…) a Ja będę z tobą i będę ci błogosławił. (w.1-2)

Nie ma znaczenia, jaka jest obecnie sytuacja w kraju. Jeśli jesteś w przymierzu z Bogiem, będziesz miał Boże prowadzenie i jasne instrukcje od Pana! Twoje życie będzie zabezpieczone! Ludzie, którzy są w przymierzu z Bogiem, będą mieć jasne wytyczne z nieba. Nie będą poruszać się po omacku pytając: może tu jest Pan, a może tam? Będziesz wiedział, co masz robić.

Izaak siał w owej ziemi i zebrał w tym roku stukrotne plony, bo Pan mu błogosławił. I wzbogacił się ten mąż, i coraz bardziej się bogacił, tak że stał się bardzo zamożny (w.12)

Przychodzi dla ciebie i dla Kościoła rok zbudowania pozycji, rok wzbudzenia znaczenia. Bóg będzie wynosił kościół i ciebie – Jeśli Jego szukasz, on podniesie twoje życie! W twoim życiu osobistym zacznie się passa zwycięstw. Będziesz notorycznie niszczył dzieła diabła i będziesz zwycięzcą! Bóg wzbudza poziom, który nazywa się nowy wymiar – jak w niego wejdziesz, już nie zejdziesz niżej w swoim życiu! Tak jak Izaak, który się „coraz bardziej bogacił, tak że stał się bardzo zamożny.”

Izaak odkopał studnie, wykopane w czasach Abrahama, ojca jego, które Filistyni zasypali po śmierci Abrahama, i nadał im te same nazwy, jakie nadał im ojciec jego (w.18)

Przychodzi namaszczenie do Kościoła i do ciebie, aby zrobić to, czego nie zrobiły pokolenia przed Tobą. Przychodzi również siła, aby odkopać dary i namaszczenie nad twoim życiem, które się gdzieś zagubiły. Przychodzi siła do wykonania rzeczy, które odeszły, Bóg przywraca to, co przeminęło. Woda Ducha popłynie z ciebie, z twojego życia i będziesz uzdatniony przez Boga, aby cię użył.

(…) Odejdź od nas, bo stałeś się daleko możniejszy niż my (w.16). Potem przeniósł się stamtąd i wykopał inną studnię, o którą nie było już żadnego sporu; i nazwał ją Rechowot, i rzekł: Teraz Pan dał nam wolną przestrzeń, tak że możemy rozmnażać się w tym kraju.

Bóg łamie moc opresji nad tobą. Moc myśli, które wiercą ci głowę. Ciemiężenie, które towarzyszyło ci bezustannie, będzie zatrzymane. Będziesz  miał wolną przestrzeń do działania. Wiele osób będzie zobaczy w tym roku zwycięstwo nad powtarzającymi się prześladowaniami. Przychodzi wolna przestrzeń dla Kościoła do wzrostu i rozszerzenia wpływu.

Rzekł do nich Izaak: Dlaczego przybyliście do mnie, skoro mnie nienawidzicie i wypędziliście mnie od siebie? A oni odpowiedzieli: Widzieliśmy wyraźnie, że Pan jest z Tobą i dlatego pomyśleliśmy sobie: Niech stanie między nami ugoda, to jest między nami a tobą. Chcemy zawrzeć z tobą przymierze (w.27-28)

Ludzie, którzy cię osądzili, przyjdą i się uniżą, przeproszą.

Drogi bracie i siostro, jeśli spytasz, jak możesz wejść w to miejsce, odpowiem:  każdy, kto jest powierzony Bogu, może w tym być, zatem wybierz życie, a będziesz żył!

Comments are closed.