Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Pokolenie Besalela

8 maja 2017
Comments off
2 663 Odsłon

Tekst: Leszek Sikora

„Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura z pokolenia Judy, i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła”( II Moj 35.30-31)

Zawsze kiedy Bóg ma do wykonania na ziemi jakieś dzieło powołuje On do tego ludzi. Wybiera ich imiennie, jasno wskazując kogo ma na myśli. Za wyborem Bożym nadchodzi napełnienie Ducha Świętego, a wraz z nim wyposażenie do wszelkiego dzieła, do którego zostaliśmy powołani. Cudowne jest to, że nie odnosi się to tylko do spraw duchowych, ale także do wszelkiej umiejętności rzemieślniczej. Zdolności do prac w złocie, srebrze, miedzi, oprawiania kamieni, obróbka drewna, prace grawerskie, hafciarstwo, krawiectwo czy inne prace związane z materiałami. Można by tu wiele czynności wymieniać, ale ważne jest to, że wszelkich tych i innych umiejętności możemy znajdować w Bożym namaszczeniu.

Tak wielu chrześcijan dziś ogranicza Boga tylko do duchowych spraw, a Bóg pragnie dotykać ciebie i mnie także poprzez  umiejętności naszych rąk, poprzez zdolności do bycia dobrym, nawet najlepszym w wielu dziedzinach gospodarczych. On chce być obecny w twojej firmie, w twoim zakładzie rzemieślniczym czy na innym stanowisku twojej i mojej pracy.

Dziś każdy z nas może przyjść przed Boże oblicze i zawołać: „Boże namaść także moje ręce, aby wykonywały prace na Twoją Chwałę”.

O samym Besalelu wiemy niewiele – jego imię znaczy „w cieniu Boga” i być może w tym należy upatrywać przychylności i wyboru Bożego dla niego.

Żyjąc w Jego cieniu możemy doświadczyć nadnaturalnej bliskości i relacji z Stwórcą, nie będąc jednocześnie w świetle tego świata, nie musimy starać się o naszą promocję, zabiegać o uznanie ludzi czy być zawsze na świeczniku, aby nas ktoś dostrzegł i wypromował. Bliskość Boga w naszym życiu doprowadzi prędzej czy później do promocji na Bożych zasadach.

Ważna jest też nasza odpowiedź na Boże zawołanie. On nie będzie czekał kiedy ty będziesz miał czas, kiedy będziesz dostępny lub mniej zmęczony.

Odpowiedź  Bogu na naszych zasadach i według naszego kalendarza może doprowadzić do zupełnego rozminięcia się z naszym powołaniem, a co za tym idzie wyposażeniem.  Pamiętajmy, że Bóg powołuje i wyposaża ludzi do swoich dzieł, ale diabeł tak samo do swoich. Musimy być czujni i mieć mądrość do czego się angażujemy i na czyj glos odpowiadamy. Możesz inwestować swój czas i  umiejętności w budowę Bożego przybytku, ale też i budowę bałwochwalczego cielca. Finałem jednego jest patrzenie na Bożą Obecność, a drugiego starcie na pył i zniszczenie.

Bóg położył Besalelowi także na sercu inwestycję w innych (w. 34). Przyuczanie lub czynienie uczniami jest wymierną weryfikacją naszego powołania. Zatrzymywanie zdolności i umiejętności tylko dla siebie nie pochodzi z Bożego rozdania. Bóg nie stworzył egoistów. Kontynuacja poprzez uczenie innych i przekaz pokoleniowy jest świadectwem naszego zrozumienia Bożych planów. Jeśli masz dar od Boga to masz również dar do siania go w innych.

Innym świadectwem Bożego” amen” nad nasza pracą jest jej trwałość i stabilność. Jeszcze w następnych pokoleniach, za czasów króla Salomona wspominano, kto zrobił miedziany ołtarz (2 Kron 1.5).

Czy o naszych dziełach sprzed paru lat ktoś dziś pamięta, czy one w ogóle istnieją? To dobre pytanie do tego co robimy w naszym życiu, czy jest widoczna linia kontynuacji, czy chaos skutkujący częstymi zmianami w naszym życiu?

Pokolenie Besalela to pokolenie, które będzie czerpało z obecności Ducha Świętego nad swoim życiem i pracą, a namaszczenie do swoich dzieł będzie miało kontynuatorów w każdej dziedzinie, do której powołał nas Pan.

Comments are closed.