Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Oddzieleni

13 marca 2017
Comments off
2 653 Odsłon

Mary_maleW tym tygodniu skupimy się na tym, dlaczego Daniel i jego przyjaciele dokonali wyboru, aby nie jeść potraw ze stołu królewskiego. Dla tych młodzieńców miał to być sprawdzian ich charakteru i wiary. Dokonali wyboru, aby nie „kalać” się i poprzez to, Bóg mógł okazać swą moc. Istnieje rodzaj mocy, którą Bóg może uwolnić, gdy oddzielamy się dla Niego. W przypadku Daniela i jego przyjaciół decyzja, by nie jeść pewnych potraw była związana z czymś głębszym niż tylko wymiar religijnej tradycji. Chodziło im o zajęcie stanowiska w kwestii osobistej świętości, zachowania przymierza z Bogiem i odmowy otwarcia swoich serc na pospolitość.

Daniel nastawił się na świętość, a nie na kompromis. Co to znaczy być świętym? Święty oznacza coś poświęconego i oddzielonego od tego, co pospolite. Czy wiesz, że Bóg chce, abyśmy byli święci tak jak On? Tak, w Pierwszym Liście Piotra 1:15 napisano, że mamy być święci we wszystkim, co robimy. Nie święci zgodnie z religijną tradycją, naszą kulturą, czy nawet naszymi własnymi wyobrażeniami na temat świętości. Nietrudno jest być oddzielonym jak Bóg, a żeby być świętymi, musimy spędzać czas na poznawaniu Go. Bóg nie kłamie, zawsze daje, chroni i żyje w światłości. Możemy robić to samo i dostosować się do Jego dróg. Nie wierz w to religijne kłamstwo, które mówi, że wchodzisz do Królestwa Bożego i pozostajesz taki sam. Wszyscy zostaliśmy powołani z tego, co pospolite do tego, co niepospolite, czyli do Bożej świętości. Możemy żyć podobnie jak Daniel, który odmówił skalania się tym, co pospolite. To wymaga zmiany, a zmiana oznacza wejście na wyższy poziom.

Dla króla Nebukadnesara nie było problemem czcić wielu Bogów, zasięgać rady wróżbitów, kazać sobie czytać horoskop czy składać ofiary z pokarmów siłom ciemności. Wszyscy robiliśmy rzeczy pospolite, zanim przyszliśmy do Chrystusa. Jednakże teraz, gdy jesteśmy w Królestwie Bożym, nie możemy już ich robić. Dlaczego? Rzeczy te nie są święte i Bóg nie ma w nich upodobania. Sprawiają, że cofa On swoją obecność, zamiast przybliżać się do nas. To dotyczy sposobu, w jaki traktujemy ludzi, mówimy, myślimy, tego co oglądamy, czytamy, czego słuchamy i jak spędzamy czas. Bóg powołuje nas wszystkich, abyśmy całkowicie oddzielili nasze życie do Jego wyłącznego użytku. Abyśmy żyli jak On i byli święci.

Jakie korzyści płynęły z faktu, że Daniel zaryzykował życie by zachować wiarę, relację z Bogiem i pogłębić osobistą świętość? Bóg okazał jemu i jego przyjaciołom przychylność. Nie napotkali przeciwności, Bóg obdarzył ich ponadnaturalnym zdrowiem, mądrością, objawieniem i rozumem. Gdy nadszedł czas i stanęli przed człowiekiem, który wyrwał ich z ojczyzny, otrzymali niezwykłą łaskę. Spośród wszystkich niewolników, uprowadzonych i szkolonych, ci czterej młodzieńcy cieszyli się przychylnością większą niż inni. Nie był to przypadek; to był rezultat ich oddzielenia. Na samym początku dokonali wyboru, że nie pójdą na kompromis, podporządkują życie wyższemu standardowi dla Boga i nie zachwieją się wobec prześladowania. To osobiste dążenie do świętości wyzwoliło ponadnaturalną łaskę z nieba i było początkiem wielu wspaniałych przygód w wierze.

To ekscytujące, że ta sama łaska i korzyści, których doświadczył Daniel są dzisiaj przygotowane również dla nas. Jeśli tylko zechcemy ograniczyć nasze życie i oddzielić je w całości, dokonać w nim zmian, wówczas Bóg będzie gotów wesprzeć nas swoją mocą. Ludzie, którzy wolą żyć pospolitym życiem, otrzymują pospolite rezultaty. Ma to wiele wspólnego z naszymi osobistymi wyborami, których żniwo zbieramy. Jeśli jednak zechcemy pójść w ślady Daniela, będziemy zbierać żniwo jego nagród. Bóg uwielbia, gdy ludzie oddzielają się dla Niego i nie godzą się na kompromis. Nawet najsłabsza osoba jest w stanie to zrobić i w zamian zostać wsparta przez Bożą siłę.

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Dlaczego? Dlatego, że wielu woli łatwą drogę, a nie wąską ścieżkę. Ci, którzy chcą być jak Daniel, wybierają wyższe powołanie i drogę wspaniałej przygody z Bogiem. Trzeba będzie coś na tej drodze poświęcić oraz dokonać pewnych zmian. Jednakże wybór, aby być oddzielonym niesie ze sobą pakiet korzyści większy, niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Niezależnie od tego, z czym przychodzi nam się mierzyć, gdy wybieramy, aby być oddzielonym, w ostatecznym rozrachunku zawsze zwyciężamy. Okoliczności zmieniają się w ponadnaturalny sposób przez Bożą łaskę, ponieważ On wspiera tych, którzy wybrali oddzielone życie.

 

Comments are closed.