Blogi
Charakter w ogniu prób (Listopad 21, 2017 11:59 pm)
Unikanie ducha plotkarstwa (Listopad 14, 2017 5:50 pm)
Wbrew odczuciom: Nie jesteś sam (Październik 31, 2017 2:06 pm)
Cena bycia wielkim (Październik 24, 2017 3:09 pm)
Przełamywanie przeszkód (Październik 17, 2017 2:22 pm)
Para w gwizdek (Wrzesień 30, 2017 5:30 pm)

Obiecał to i uczyni

„…mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić.”

(Rzym. 4:21)

Kto z nas nie chciałby zawsze i w każdych okolicznościach przekonać się, że Bóg go nie zawiedzie, że cokolwiek obiecał w swoim Słowie, tego dotrzyma? W Starym Testamencie wiara była jedynym sposobem na byciem OK w stosunku do Boga. Usprawiedliwienie tylko tak było możliwe, co jasno pokazane jest na przykładzie Abrahama. Zaufanie jakim Abraham obdarzył Boga, jest tym co i my musimy Jahwe okazywać. On, pewnie jak każdy z nas, miał chwile słabości i zwątpienia, ale jego postawa względem Boga wskazywała na zaufanie w chwilach, kiedy miał pełne powody by wątpić. Jeżeli dziś potrzebujesz cudu, na coś co z naturalnego punktu widzenia jest oczywiście niemożliwe, oddaj chwałę Bogu, wierząc w Jego wierność obietnicom. Z prostotą serca zaufaj, że cokolwiek Bóg powiedział to i tego dokona – dla ciebie!

Comments are closed.