Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Obfitość serca

27 grudnia 2013
Comments off
2 998 Odsłon

Tekst: Alicja Solska

O dziesięcinę i ofiary wielu chrześcijan toczy boje, ale tak naprawdę chodzi w nich o bardzo prostą rzecz – okazanie miłości i zaufania do Boga. 

„A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (List do Filipian 4:19)

Słowo Boże daje nam obietnicę, że sam Bóg zaopiekuje się naszymi potrzebami. Napisał o tym apostoł Paweł, który otrzymywał szczodre datki od wiernych zboru w Filipi. Z jego listu do Koryntian jasno wynika, że pomoc, jakiej Filipianie mu udzielali, była ofiarna (2Kor.8). Znaczy to, że ludzie ci nie dawali Pawłowi z tego, „co im się przelewało” lub czego „mieli w nadmiarze”, ale z obfitującego serca, które zdolne było do poświęceń. Wdzięczny Paweł w podziękowaniu zapewnił ich, że mogą oczekiwać niechybnego zaopatrzenia pochodzącego z Bożego bogactwa. Utwierdził ich w ten sposób, że w Bogu nie ma braków, a Jego dary odpowiedają Jego majętności. Nawoływał również wiernych, by powierzali wszystkie swoje potrzeby Panu (Mt.6:25-34; 7-8; 1P.5:7). Jest kilka podstawowych potrzeb, bez których nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować. Potrzeba to coś, co musimy zaspokoić, w kontraście do tego, co chcielibyśmy mieć lub czego pożądamy. Jedną z podstawowych potrzeb jest możliwość zarabiania, by samodzielnie zaspakajać codzienne potrzeby. Wówczas to, jak Filipianie, otrzymujemy zaopatrzenie, by ze szczodrego serca udzielać innym. I tu właśnie wchodzą finanse.

Podporządkowani
Finanse to bardzo popularny temat w dobrych i złych czasach. Dwa koncepty związane z biblijnym pojęciem pieniędzy są stałe: dziesięcina i ofiara (kolekta). Dziesięcina to płacenie Bogu tego, co mu się prawnie należy. Jest to nakaz biblijny, czyli tak zwane moralne prawo. W taki sposób honorujemy Pana, od którego otrzymujemy. Bóg oczekuje tego, co wyznaczył jako własne. Dlatego do dawania potrzebna jest pokora w zrozumieniu tego, że to, co mamy, nie jest nasze. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, jednakże Słowo Boże informuje nas, że „każdy dobry dar pochodzi od Boga” (Jak 1:17). W prawie żydowskim dziesięcina jest oczywista. O tym się nawet nie mówi – to się po prostu wie i robi. Do tego dochodzi wiara. Oddając, „co się należy”, podporządkowujemy się, wskazując, że Pan jest Bogiem. Pokazujemy w taki sposób sobie i światu, że jesteśmy zaledwie zarządcami i wiernym sługami Bożego majątku – porządnie wykonującymi, co nam powierzono. Robimy uczciwie to, co do nas należy.

Sianie i zbieranie
Ofiara to indywidualny dar na pracę kościoła czy pomoc potrzebującym. Dajemy ją jako potrzebę serca. Jest to rodzaj siania ziarna do dobrej gleby Królestwa. W ten sposób podporządkowujemy się Słowu które nakazuje: „Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze; albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą” (Łuk.6:38). Kiedy dajemy, okazujemy naszą miłość. Jest to nasz przywilej i wdzięczność za dobrostan dziedzictwa Bożego, gdyż bez względu na to, ile dajemy, jest ono oznaką tego, że niechybnie otrzymujemy. Bóg pragnie błogosławić nam, byśmy byli błogosławieństwem dla innych, dlatego też dawanie przynosi radość sercu – daje niezaprzeczalną przyjemność. „Obfitość serca”, a inaczej szczodrość, jest wymierzalna ofiarami. Kiedy ofiarowujemy „z serca”, wychodzimy naprzeciw znanym nam potrzebom. Nie wspieramy czyjegoś łakomstwa (pożądliwości). Dary mogą być różne. Na przykład w formie przysięgi. Anna poświęciła swego pierworodnego syna Samuela, gdyż taką złożyła przysięgę, gdy o dziecko prosiła. Dawid dawał ofiarę na świątynię, gdyż świątyni pragnął. Niezaprzeczalnie dawanie to finansowa inwestycja siania i zbierania.

Darem życia dla nas było poświęcenie z życia Bożego syna Jezusa. Bóg pragnął naszego zbawienia, a tyle ono kosztowało, więc zapłacił. Najwyższa cena musiała być bardzo bolesna. Takie są standardy Boże i tego samego Pan oczekuje od nas. Łaska powoduje łaskę, a kto tego nie rozumie podobny jest do złego sługi opisanego przez Jezusa w przypowieści (Mat.18:21-35). Nasz Pan chce, byśmy mieli otwarte serca, ponieważ to one otwierają portfele. Sam Bóg mówi o sobie: „Szczodrze rozdaje [Bóg], udziela ubogim, Sprawiedliwość jego trwa na wieki” (2Kor.9:9). Otrzymując od Boga, stajemy się zaopatrzeni – wyposażeni do dawania, tak by model dawania i otrzymywania mógł się powielać. Salomon napisał: „Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo” (Prz.19:17). Bóg nie pozostaje dłużnikiem i nie można Go prześcignąć w dawaniu. To jest jasno przedstawione: „Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje; inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy” (Prz.11:24). Słowo informuje: „Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie” (2Kor.9:6). By plon mógł być zebrany, nasienie musi być zasiane. Takie jest naturalne prawo – nieustanne zbieranie znaczy nieustanne sianie. To jest dziecinnie proste.

Ochotny dawca
Nigdy nie jest za póżno na dawanie dziesięcin i ofiar. Tak jak nie ustanie czas siania i zbierania, również, człowiek zbierze, co zasiał. Jedni obficie, inni skąpo (Rdz.8:22). Kiedy decydujesz się na inwestowanie swoich finansów, licz się też z gruntem. Rolnik wie i nie musi się nad tym zastanawiać, że gdy sieje na urodzajną ziemię, to zbierze urodzajny plon. Dlatego ważne, byś badał jakość gruntu, na którym chcesz umieścić własne zasoby. Dobra inwestycja przynosi dobry zysk. Boża investycja przyniesie Boży zysk. Sianie w Królestwie tak jak w przykładzie wspierania biednych powoduje, że to sam Bóg odpłaca. Sianie to zapewnienie sobie spokojnego snu, że nadchodzi żniwo – i tak na okrągło. Szukaj sposobności i właściwych miejsc, by inwestować powierzone ci dobra chętnie, ze szczodrego serca. Ekonomia świata chwieje się nieustannie, ale prawdziwa wartość pochodzi od Boga. Pan przynosi chwałę swemu domowi (Ag.2:7-9). On kocha ochotnego dawcę (2Kor 9:7).

Najpierw grosz
Myślenie w kategoriach, że dziesięcina jest dla tych, którzy mogą sobie na nią pozwolić, jest dużym nieporozumieniem. Bardzo, ale to bardzo bogaci ludzie, rozpoczynali swoje dorabianie się od płacenia dziesięciny. Z czasem, widząc swoje powodzenie w robieniu pieniędzy, wielu z nich, decydowało się oddawać 50-90-100% udziałów w swoich firmach BOGU! Zaczynali honorować Boga, kiedy tak naprawdę jeszcze nic nie mieli. Właśnie wtedy, kiedy mieli przysłowiowe „grosze” i „puste kieszenie, ale pełne serca” poświęcali dziesiątą część swoich zysków Panu. Do takich należał znany z pasty do zębów William Colgate czy mydła William Procter i wielu innych.

William Colgate w wieku 16 lat opuścił rodzinny dom, wyruszając za chlebem. W jego ręku był gałgan zawierający cały dobytek. Kiedy w drodze spotkał kapitana barki, powiedział mu, że potrafi wyrabiać mydło i świece, ale musiał opuścić dom z powodu biedy. Mężczyzna przyklęknąwszy, pomodlił się i oświadczył: „Ktoś niedługo zostanie przodującym producentem mydła w Nowym Jorku. To możesz być ty – równie dobrze jak ktoś inny. Oddaj swoje życie Chrystusowi, oddawaj Panu, co jest Jego, rób uczciwie mydło, trzymaj się sprawiedliwej miary, a ja jestem pewny, że zacznie ci się powodzić i staniesz się bogaty”. Colgate związał się z kościołem, oddawał dziesięcinę i z normalnej pracy awansował na udziałowca, a później właściciela firmy. Produkował porządne mydło, oddawał „1z10” zysków Bogu, a biznes rósł i rozwijał się do poziomu, gdzie William Colgate z czasem odawał „2z10; 3z10; 4z10; 5z10” i w końcu cały dochód Bogu1. Stał się milionerem i przekazywał miliony Bogu.

Wdzięczność
Przykład ten pokazuje, jak pracują inwestowane w Bogu pieniądze. Słowo Boże poleca nam, by pamiętać o Panu na wszystkich naszych drogach, po to by On prostował nasze ścieżki (Prz.3:6). To znaczy nie mniej niż oddanie Jemu trosk, zmagań i udzielanie Mu przyzwolenia do decyzyjności w każdej, choćby najmniejszej sprawie. Mówiąc prostymi słowami – jest to oddanie Bogu prawa do kierowania, podpowiadania i planowania sposobów działania w naszym życiu. Pamiętając o Panu, prosimy o prowadzenie we wszystkich decyzjach i przedsięwzięciach. Oddając każdą sprawę, otwieramy się na Jego działanie i udzielamy mu prawa do tego, jaki będzie skutek Jego działania. W taki sposób otwieramy drzwi możliwości na Boże rozwiązania. W koncepcie „pamiętania o Panu” zawiera się nieustanne uświadamianie sobie Jego obecności, chęci wspierania nas i gotowości do działania na naszą korzyść. Kiedy modlimy się do Boga, mamy biblijny nakaz, by wierzyć, że już w chwili powierzenia się Bogu w trudności czy decyzji, On wysłuchuje nas (1J.5:14-15; Prz.15:29). Dziękujemu Mu więc za to z pokorą. Dziękujemy, że On PANuje, że jest wierny i nie zawiedzie. Dziękujemy za nadchodzącą pomoc i to, że nas nie zawodzi. Dziękujemy, że zawsze współdziała z nami ku dobremu, gdyż go kochamy (Rz.8:28). Dziękujemy za Jego mądrość, siłę i obecność w każdej chwili życia. Kiedy mówimy Bogu, jak jesteśmy Mu wdzięczni za jego rozwiązania, dajemy Mu przyzwolenie do działania. Ktoś to określił w bardzo prosty sposób: kiedy dziękujesz – On słucha; kiedy Go chwalisz – jest przy tobie, a kiedy uwielbiasz – działa dla/za ciebie3.

Wynalazca znakomitych maszyn ziemnych LeTourneau mówił: „Nie ma znaczenia, ile pieniędzy dam Bogu, ale ile Bożych pieniędzy zachowam dla siebie”. W wywiadzie oznajmił: „Lubię robić dwie rzeczy. Jedna to projektować maszyny, włączać moc, i obserwować ich pracę. Druga to uruchamiać moc Ewangeli i obserwować jej dzieło w ludzkich sercach”2.

Swoją dzisiejszą decyzją, by pamiętać o Bogu w finansach, pozwól Mu na zadbanie o to, co się z nimi stanie. Utrzymuj się w stałej świadomości Boga, tak by Jego moc, potęga, miłość, troska o ciebie działała. Oczekuj Bożej reakcji na twoją modlitwę, dziękczynienie, wychwalanie Go i uwielbienie. Kiedy uznasz Go i uhonorujesz przekonasz się, że On wyprostuje twoje ścieżki i zaspokoi wszelką twoją potrzebę odpowiednio do Swego bogactwa – w chwale, w Chrystusie Jezusie.


1 Na podstawie: Tan, Paul Lee: Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers. Garland TX : Bible Communications, 1996, c1979.
3 Dr. Caroline Leaf “Switch on Your Brain”.
2 Na podstawie: Tan, Paul Lee: Encyclopedia of 7700 Illustrations : A Treasury of Illustrations, Anecdotes, Facts and Quotations for Pastors, Teachers and Christian Workers. Garland TX : Bible Communications, 1996, c1979.

Comments are closed.