Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Nasza ziemia Goszen

5 stycznia 2017
Comments off
4 121 Odsłon

Tekst: Leszek Sikora

„Ale w tym dniu wyróżnię ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że Ja, Pan, jestem wpośród tej ziemi” (2 Moj. 8.22)

Czas rozpoczęcia kolejnego roku w naszym życiu sprzyja rozmyślaniom, jaki on też będzie? Lepszy czy może gorszy niż ten mijający 2016? Te chwile zastanawiania się, podsycają wszelakie prognozy, czarnowidztwa, czy nie najlepsze rokowania nadchodzącego czasu. Kryzys, walki polityczne, destabilizacja w Europie czy nawet świecie – to częste komentarze dzisiejszych dni.

Lecz myślę, że jako wierzący ludzie musimy spojrzeć inaczej w przyszłość tego roku – mamy wielkiego Boga, który się o nas troszczy, on daje nam o tym często zapewnienia w swoim Słowie. I choć te pesymistyczne dla świata przepowiednie nie muszą być fałszywe, to zaopatrzenie i ochrona dla naszego życia, biznesu, rodzin pochodzą z ręki naszego Boga.

Ziemia Goszen dla twojego i mojego życia może się realizować przez cały nadchodzący rok 2017, bez względu na zawieruchy wokół nas. Bóg mówi, że On wyróżni swój lud, abyśmy poznali jego miłość i wierność. Miejsce przebywania Jego ludu jest pod szczególnym Jego okiem. Ziemia, na której przebywa Jego lud, może być wyjęta spośród cało-światowego chaosu i destabilizacji. On może i chce Cię wyróżnić spośród ludzi na ziemi i uczynić różnicę, pomiędzy światem, a zamieszkaną przez nas ziemią. Może odbywać się to na poziomie naszej pracy, jej nadnaturalnego zaopatrzenia, Bożej przychylności dla niej, ochrony naszych rodzin czy relacji. Szkodnik, rdza, mól i nieprzyjaciel nie muszą dotykać dzieł naszych rąk – dlatego, że potężna ręka Boga jest nad twoim i moim życiem.

Jakub miał 130 lat, gdy dotarł do ziemi Goszen w Egipcie. Po latach trudu i znoju znalazł tam oprócz ukochanego syna Józefa odpocznienie i sute zaopatrzenie. W tej ziemi jego ród z 70 osób rozmnożył się po latach do około 1 mln osób. To tam Bóg w symboliczny sposób postawił go powyżej faraona – gdy to Jakub błogosławił jego a nie odwrotnie. Przez kolejne 17 lat swego życia Jakub mógł żyć w odpocznieniu, cieszyć się swymi wnukami, z którymi mieszkał (Manassesem i Efraimem) oraz uczyć ich prawd duchowych o swoim Bogu. A to wszystko działo się w miejscu, które w nadnaturalny sposób było chronione przez Boga przed plagami i kataklizmami, które dotykały Egipt.

Ciekawe było jednak to, że pomimo prosperity i dobrego czasu w Egipcie, zarówno Jakub jak i Józef wiedzieli, że nie jest to ich docelowe miejsce. Nie dali się omotać szczodrym zaopatrzeniem i dobrobytem. Wiedzieli, że ich docelowe miejsce jest w Kanaanie. Duchowe obiecane przez Boga miejsce miało dla nich daleko większe znaczenie niż dobrobyt i zaopatrzenie tego świata. Pozycja Józefa na dworze faraona w Egipcie, urodzajna ziemia, zasobność były niczym w porównaniu z obietnicą Boga dotyczącą ich docelowej ziemi.

Czasami mi się wydaje, że tu na ziemi chcielibyśmy spędzić całą nasza wieczność, nie bacząc na to, że to i dla nas etap przejściowy i jak mówi góralska piosenka – szlagier „Pójdę boso….”

Zarówno Jakub jak i Józef zaklinali swych bliskich, aby ich ciała zostały zabrane z Egiptu do innej ziemi, a ich kości nie zostały tu na miejscu. Żadne majętności Egiptu nie były ich w stanie mentalnie zatrzymać na miejscu, choć w danym czasie stanowiły ich dochód, ochronę i zaopatrzenie.

Wierzę, że ten zaczynający się rok dla Ciebie i dla mnie może być jak ta kraina Goszen w życiu Jakuba, Józefa i ich rodzin – miejscem nadnaturalnego i obfitego zaopatrzenia Pana, zaopatrzenia dla swego ludu. Już w księdze Powtórzonego Prawa Bóg obiecał to swoim dzieciom, że będzie im błogosławił, że będą głową, a nie ogonem, że będzie dawał deszcz na ich ziemię i będą zawsze na górze a nie na dole, ponad miarę obdarzy ich potomstwem, błogosławieństwo dotykać ich będzie w mieście i na polu i Pan otworzy nad nimi swe skarbce dobra…… (V Moj 28.1-13)

Jest tylko jedno „ale” zapisane tam w pierwszym wierszu:

 ” Jeśli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga swego…”

Comments are closed.