Polecamy
Integralność (30 kwietnia, 2022 10:36 am)
Nowość wydawnicza: Finansowe IQ (29 maja, 2020 6:02 pm)
Premiera Głosu Przebudzenia (6 marca, 2020 11:58 am)
Nowość wydawnicza: Boży niezbędnik (14 grudnia, 2018 7:06 pm)

Nadszedł czas odbudowy

24 maja 2015
Comments off
2 115 Odsłon

Jeśli naprawdę pragniemy widzieć Króla Polski, prawdziwego Króla królów, króla Jezusa poruszającego się wśród naszego narodu, musimy najpierw sami odpowiedzieć na Jego wezwanie odbudowy ruin.

Bóg wzywa kościół w Polsce, by wszedł na wyższy poziom relacji z Nim oraz by odbudował prastare runiny. Jest to wezwanie, na tu i teraz – wezwanie, na które potrzebujemy odpowiedzieć.  Przyglądając się kościołowi w Polsce, widzę  zgliszcza. Życie ludzi przypomina rozsypane gruzy, które są skutkiem poranień z przeszłości oraz lat niewoli ustroju komunistycznego. Polacy, którzy przeżyli wojnę i komunizm, nadal zmagają się z przeszłością. Żyją za emocjonalnym murem ochronnym, który zbudowali by móc przetrwać trudne chwile. Także wiele młodych osób czyni podobnie, by zabezpieczyć się na wypadek, gdyby przeszłość miała się powtórzyć.

Jednak Bóg jest wierny i pozostanie NIM, nawet gdyby wszyscy sojusznicy  Polski mieli ją zawieść. Bóg nigdy nie zawiedzie Polski, ponieważ jest wierny. To On stworzył Polskę. Jego wróg od początku próbuje nam wmówić co innego, byśmy postrzegali Boga, jako niewiernego sprzymierzeńca. Tymczasem Bóg jest i był wierny niezależnie od wszystkiego. To my musimy zająć odpowiednie stanowisko w wierze i zaufać Mu. Powinniśmy stawać się silniejsi w wierze, odrzucając to, co mówi do nas wróg na temat Boga. Mamy ważne zadanie przed sobą: zdobyć dla Boga obecne pokolenie, a to stać się może tylko i wyłącznie dzięki chrześcijanom, którzy umieją żyć w wierze i z odwagą burzyć wybudowane przez lata warownie w tym kraju.  Nadszedł kres budowania naszych osobistych obmurowań i zabezpieczeń.

Jeśli naprawdę pragniemy widzieć Króla Polski, prawdziwego Króla królów, króla Jezusa poruszającego się wśród naszego narodu, musimy najpierw sami odpowiedzieć na Jego wezwanie odbudowy ruin.  Król chce przyjść do tego kraju, który jednak nie jest jeszcze gotowy na Jego przyjście. Kościół nie funkcjonuje według zaplanowanego przez Boga porządku z powodu: braku szacunku w stosunku do liderów; dużej liczby niezaangażowanych w służbę chrześcijan; podziałów między kościołami oraz członkami tej samej społeczności; ludzi żyjących dla samych siebie oraz kościołów, które otwierają się na doktryny demoniczne. Jeśli oczekujemy prawdziwego przebudzenia, powinniśmy wprowadzić pewne zmiany do naszego życia, opuszczając mury ochronne, burząc warownie w nas samych, umierając dla samych siebie i tym samym odbudowując Boże mury wokół Polski. Tym murem jest uhonorowanie Boga, odbudowanie samych siebie oraz działanie silnego i zjednoczonego kościoła, który będzie z determinacją wypełniał każdą duchową szczelinę. Aktywując Bożą ochronę wokół nas, nie potrzebujemy już budować własnych twierdz wokół siebie. Naszą ochroną jest społeczność, w której budujemy swoją wiarę, a sam Bóg będzie walczył o nas.

W księdze Nehemiasza czytamy o tym, jak Nehemiasz dowiedział się o zburzeniu murów oraz świątyni w Jeruzalem. Przez brak odpowiednich fortyfikacji wróg mógł wtargnąć do zniszczonego miasta, kiedy tylko zapragnął. Było to hańbiące zarówno dla Boga, jak i Jego ludzi. Jednak, w tym wszystkim, jeden człowiek usłyszał wezwanie, by odbudować mury i odpowiedział na nie. Nehemiasz opuścił swoje miejsce komfortu i ruszył, by odbudować Boży honor w Jeruzalem. Zgromadził ludzi, całe rodziny, osoby młode, w starszym wieku, duchownych, którzy pracowali jak jedno ciało przy odbudowie murów obronnych. Mieszkańcy Jeruzalem nie pracowali oni przy budowie swoich własnych fortyfikacji wokół siebie, ponieważ mieli oni jeden cel, nadany przez Boga, by walczyć o wspólne dobro.

To obrazuje wizję, którą Bóg ma dla Polski. Pragnie On widzieć zjednoczony kościół, który jest skupiony na odbudowywaniu Bożej czci w Swoim domu. Bóg oczekuje od swoich dzieci podniesionych standardów, większego zaangażowania oraz wypełniania duchowych luk. On pragnie widzieć zjednoczony kościół, w którym każda rzecz jest Mu podporządkowana, a Jego dzieci są skupione na odbudowie murów obronnych wokół Domu Bożego, przez co wróg nie jest w stanie wtargnąć do tego miejsca. Podążanie w jedności za głosem pastora i wypełnianie Bożego słowa spowoduje w życiu każdej osoby wydanie owoców, o których czytamy w Biblii. Wówczas, nawet gdyby wróg próbował się sprzeciwiać, nie będzie w stanie, ponieważ musiałby walczyć z poruszeniem Ducha Świętego. Jakikolwiek duch czy osoba sprzeciwiająca się poruszeniu Ducha Świętego nie jest w stanie Go przemóc, ponieważ Bóg zawsze jest wierny.

Polacy zasługują na prawdziwe Boże poruszenie oraz na odrestaurowanie swojego życia. Bądźmy pokoleniem, które zmieni bieg historii tego kraju, pozwoli Bogu na zburzenie własnych obwarowań oraz  odbuduje zburzone mury wokół całego narodu. Bądźmy grupą, która buduje w jedności, składa swoje życie w ofierze Bogu oraz odbudowuje Boży honor w kościele, przyciągając tym samym Bożą obecność do tego miejsca. Kiedy Bóg przychodzi ze swoim Królestwem, nasze życie już nigdy nie jest takie samo. Boże poruszenie w Polsce będzie tak silne, że rozprzestrzeni się na całą Europę. Jeśli chcemy widzieć nasz kraj całkowicie przemieniony, zróbmy wszystko, by przyciągnąć Boże poruszenie.  w przeciwnym razie będzie On musiał poczekać na kolejne pokolenie.

Comments are closed.