Blogi
Cierpliwość kluczem do zwycięskiego życia (Kwiecień 16, 2018 1:43 pm)
Wierzmy, że posiądziemy Ziemię Obiecaną (Kwiecień 5, 2018 10:08 pm)
Rozbicie więzów religii (Kwiecień 5, 2018 2:52 pm)
Nasz Jezus Zwycięski (Marzec 26, 2018 4:54 pm)
Wołaj z głębi serca (Marzec 19, 2018 1:03 pm)
Boży szlif (Marzec 7, 2018 7:47 pm)

Na czym polega działanie apostolskie?

Jak przygotować kościół na przyjęcie Bożego działania?

„Prawdziwy owoc wynikający z relacji apostolskiej w kościele prowadzi do transferu namaszczenia. Ludzie, którzy są pod wpływem apostolskiego ojca, sami wejdą do wymiaru siły, mocy, owocowania i zwycięstwa w życiu” – mówi Pastor Marcin Podżorski.

Na czym polega działanie apostolskie w kościele? Jak działanie apostolskie może przyczynić się do prawdziwej zmiany w kościele? Jak kościół może wejść w wymiar Ducha Bożego?

„Jeśli kościoły nie zaczną otwierać się na działanie apostolskie, będą zasklepione i zamknięte, zostaną pominięte przez prawdziwe Boże działanie”. – głosi pastor Marcin.

Comments are closed.